Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktionsforskning 2021 Södra Sandby Sipporna

Skapad 2021-02-10 16:41 i Almbackens förskola Lunds för- och grundskolor
TSS fsk mall för pedagogiska planeringar 2017 (förskola)
Förskola
Genom att Lyssna - Lära - Leda har förskolorna i Södra Sandby varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning på vetenskaplig grund. I HAND står för värden som genomsyrar förskolans verksamhet.  Inkludering, alla är värdefulla och mångfald är en tillgång  Hållbarhet, varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet  Ansvar, ett eget ansvar som sträcker sig lite längre  Nyfikenhet, utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter  Delaktighet, kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

Innehåll

1.Kartläggningen (Var är vi?)

Vi börjar med kartläggning. Resultatet av kartläggningen finns i ett lärloggsinlägg kopplat till denna planering.

3 avdelningar, ca 55 st barn inskrivna på förskolan. 8 pedagoger, 9 pedagoger två dagar i veckan. En stor gård där alla är tillsammans. Tre sandlådor, båt, gunga, förrråd, ruten stam, balansbanor, bord, scen, två tak, tre rampor, trappa, grillplats, 5 leksakslådor, kub, gräs, grus, stal, hästar, musikstycket, skog på olika ställen på gården, gung djur.

Sipporna: 4pedagoger, 25 barn födda -16. 4 små rum och 3 stora rum, 1 målarrum, två hallar, sex toaletter. 1,5 timmes planering/veckor. En spec. ped som vi delar med hela Södra Sandby. 1 pedagog är arbetslagsledare, delar chefen med två andra förskolor, alla möte ligger på Almbacken, schema.

 

2. Identifierade förbättringsområde

Utifrån kartläggningen har vi valt att arbeta med

2.1

Vill visa barnen ett nytt/äldre verktyg som digitalkameran och iPad. För att få in det digitala i verksamheten

 

2.2

Teknik med fokus på foto i vår utemiljö

 

2.3

Samarbete

 

2.4

Vi vill se att barnen använder kameran för att undersöka saker i sin närmiljö.

Lpfö- Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

 

2.5

Böcker och internet.

3. Målformulering

Vill visa barnen att Ipad har ett större användningsområde än bara appar.

 

4. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

Vill se att barnen använder ipadarna för att undersöka saker i sin närmiljö och inte "bara" sitta och kolla på en app.

Lpfö- Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

5. Forskning (Vetenskaplig grund) 

Vi kommer att ta stöd i forskning som berör vårt identifierade förbättringsområde.

 

6. Aktionerna (Hur gör vi?)

Aktionerna gör vi 2ggr/veckan. 

 

7. Metodval för att följa upp aktionerna (Hur blev det?)

Så här följer vi upp: 

Filmer

loggbok 

 

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag. Lpfö18 s.11

VARJE FÖRSKOLAS UTVECKLING

Utbildningen i förskolan ska utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett ansvar för att så sker. Rektorns ledning samt förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och arbetslagets uppdrag att främja barns utveckling och lärande är förutsättningar för att utbildningen ska utvecklas och hålla hög kvalitet. En sådan utveckling kräver att rektorn och alla som ingår i arbetslaget systematiskt och kontinuerligt dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar resultaten i utbildningen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: