Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVESVE01: Argumenterande text FT20 (VFU)

Skapad 2021-02-10 16:57 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Gymnasieskola Svenska
Du ska få utveckla din förmåga att framföra dina åsikter i skriftlig form.

Innehåll

Upplägg:

 

 • Diskussioner i smågrupper

 • Analysera olika argumenterande texter

 • Textmall
 • Övningsprov: argumenterande text

 • Prov: argumenterande text.

 

Schema (uppdateras i Classroom):

Vecka

Måndag 

Tisdag

Onsdag

5

Amanda

Studiedag

Introduktion: Argumenterande (ppt)


Gruppdiskussion

Återsamling i helklass

6

Argumenterande text (innehåll) (ppt)


Kolla på ett klipp:

https://www.youtube.com/watch?v=FMdnN13APgU 


Gå igenom exempeltexter 

Mall för argumenterande text.  


Analysera exempeltext i mindre grupper. 


Gå igenom i helklass. 

Genomgång retorik (PPT). 


Eleverna bestämmer ämne inför övningsprovet


Söker på internet

7

Övningsprov

Ge eleverna en checklista.

Ge eleverna en mall.

Övningsprov

Argument

Övningsprov

Motargument

8

          SPORTLOV

            SPORTLOV

SPORTLOV

9

Övningsprov

Skriva inledning och bakgrund


Stöd

Övningsprov

Skriva avslutning

Övningsprov

10

Prov

Prov

Prov

11

Bearbeta/feedback 

Bearbeta/feedback

Bearbeta/feedback 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
  Sve  -
 • Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.
  Sve  -
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  A
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
  Sve  C
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
  Sve  E
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  A
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  C
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: