Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mello på Gladan

Skapad 2021-02-10 17:42 i Kungsbergsskolan Linköping
Grundskola F – 9
Under 6 veckor råder mellofeber i vårt avlånga land därför kommer många av våra aktiviteter var inspirerade av detta. Vi kommer varje fredag att lyssna och rösta fram favoriten i varje deltävling i en samling.

Innehåll

Innehåll

Pedagogisk planering 

Fritidsavdelning: Gladan

Läsår: VT21

 

Lärandemål

- Eleverna ska ha kännedom om hur man kan rösta på olika sätt. 

- Eleverna ska få lära sig vad mello är och hur det går till.

- Eleverna ska få prova olika aktiviteter utifrån sitt intresse 

Förmågor

- skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt

- kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften

- skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer

 

Planering av utvärdering

Efter avslutat tema kommer vi utvärdera i samråd med eleverna med hjälp av enkla frågor som ska besvaras i appen rateit. Vi hoppas att eleverna efter detta förstår hur en röstning går till samt att detta är något som återkommer varje år. Vi hoppas kunna se ett ökat intresse för musik och rörelse och skapande aktiviteter kopplat till ett tema. Se samband i vad som händer i samhället och hur vi kan göra det på ett roligt och spännande sätt. 

Undervisning

Vi startar upp med en diskussion om vad mello är och hur det går till, veckans lek var då dansstop med musik från tidigare år av mello. Vi kommer göra skapande aktiviteter kopplade till mello. Vimplar, popcornskålar och målarbilder med musiktema. Vi kommer leka lekar där musik har en stor del, vi samtalar om låtar och vad de handlar om. Varje fredag kommer vi att lyssna på bidragen som kommer vara med nästkommande deltävling och röstar i form av hjärtröstning och redovisar sedan vilken låt eleverna på Gladan tyckte bäst om. På väggen på fritids sitter även bilder upp med information om mello och vilka låtar som kommer vara med och går vidare så man kan följa vilka artister som går vidare.

 

Resultat av utvärdering

(Hur har det gått? Hur utvärderar eleverna aktiviteten? Hur skulle vi kunna göra det annorlunda? Går det att vidareutveckla för framtida projekt?)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Gr lgr11  -
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: