👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mello på Falken

Skapad 2021-02-10 17:42 i Kungsbergsskolan F-6 Linköping
Grundskola F – 9
Under 6 veckor råder mellofeber i vårt avlånga land därför kommer många av våra aktiviteter var inspirerade av detta. Vi kommer varje fredag att lyssna och rösta fram favoriten i varje deltävling i en samling.

Innehåll

Innehåll

Pedagogisk planering 

Fritidsavdelning: Falken

Läsår: VT22

 

Lärandemål

- Eleverna ska ha kännedom om hur man kan rösta på olika sätt. 

- Eleverna ska ha kännedom om melodifestivalen innehåll

- Eleverna ska prova olika aktiviteter inspirerade av melodifestivalen 

- Eleverna ska kunna svara på enkla frågor om årets melodifestival 

 

Förmågor

- skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt

- kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften

- skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer

 

Planering av utvärdering

Utvärdering av temat med eleverna i form av rateit. Vi hoppas att eleverna efter detta förstår hur en röstning går till samt att detta är något som återkommer varje år. Vi hoppas kunna se ett ökat intresse för musik och rörelse och skapande aktiviteter kopplat till ett tema. Se samband i vad som händer i samhället och hur vi kan göra det på ett roligt och spännande sätt. 

Undervisning

Vi startar upp med en diskussion om vad mello är och hur det går till. Vi tittar på hälsningar från årets deltagare. Vi kommer göra skapande aktiviteter kopplade till mello. Vimplar, popcornskålar och målarbilder med musiktema. Vi kommer leka lekar där musik har en stor del, vi samtalar om låtar och vad de handlar om. Varje fredag kommer vi att lyssna på bidragen som kommer vara med nästkommande deltävling och röstar i form av bilder på deltagarna där man väljer en bild och lägger i den glittriga lådan. På väggen på fritids sitter även bilder upp med information om mello och vilka låtar som kommer vara med och går vidare så man kan följa vilka artister som går vidare.

 

Resultat av utvärdering

Eleverna gjorde utvärdering i rateit med frågan mellotemat har varit kul och där fick vi bra svar (bild finns på vår instagram). Vi samtalde innan utvärderingen kring vilka aktiviteter vi haft kopplat till mello och eleverna kunde nämna alla och längtade redan till nästa års mellotema. Röstningen detta år var spännande då vi redovisade direkt efter röstning och eleverna var delaktiga. Melloväggen var populär och eleverna stod ofta där och diskuterade om vilka som gått vidare, vem som sjöng bäst och vem som hade finast kläder. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Gr lgr11  -
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -