Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt Sverige

Skapad 2021-02-10 18:12 i Örbyhus skola F-6 Tierp
Vi ska arbeta med Noredens Sveriges geografi och titta närmare på våra landskap, största städer, tätorter, vatten och berg. Vi ska lära oss om Sveriges olika naturtyper och vilka naturtillgångar vi har i Sverige.
Grundskola 4 Geografi
Du får följa med på en resa där du får lära om Sveriges geografi. Du får träffa Holger Nilsson och ingenjör Mortensen på deras skattjakt genom stora skogar, djupa sjöar och över vida slätter samtidigt som du får lära dig om Sveriges geografi och historia. Du får lära dig namn på landskap, städer, berg och vattendrag. Du upplever kultur, klimat, traditioner, kartor och mycket mer!

Innehåll

Syfte:

Syftet är att du ska kunna undersöka omvärlden med hjälp av kartor.

Kunskaper:

Du ska kunna:

 • att Sverige är indelat i 25 landskap
 • viktiga ord och begrepp som behövs för att läsa, skriva och samtala om geografi såsom väderstreck, tätort och glesbygd
 • Sveriges olika naturtyper till exempel slätt, fjäll, kust och skogsbygd
 • jämföra och se skillnader/likheter om hur det ser ut i olika delar av Sverige
 • förstå hur en kartbok är uppbyggd

Undervisning och arbetsformer:

Du ska:

 • ha gemensamma genomgångar
 • få läsa och skriva om landskap
 • ta reda på fakta ur olika typer av texter
 • få se film
 • göra presentationer av landskap
 • få göra en broschyr om ditt landskap
 • få arbeta med kartor
 • få delta i muntliga genomgångar och diskussioner

Du bedöms utifrån:

Hur du använder begrepp och viktiga ord
Att du känner till några olika naturtyper i Sverige
Att du kan jämföra och se skillnader och likheter i Sveriges geografi
Att du kan förstå och använda några olika kartor
Du kan relevanta kartfakta som t.ex. städer, sjöar, floder, öar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Mitt Sverige

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Landskap, resurser & befolkning .
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad
Ny aspekt
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Ny aspekt
Kartor, källor, metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Ny aspekt
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: