Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3 vt-21

Skapad 2021-02-10 18:18 i Murgårdsskolan Sandviken
Forntiden
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med människans första historia och den del som kallas för forntiden. Begreppet forntiden delas in i olika åldrar: istiden, jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

Forntiden

Du ska utveckla förmågan att:

 •  jordens utveckling.
 •  jämföra och se skillnader mellan olika åldrar. 
 •  förstå hur och på vilket sätt människor levde under forntiden.
 •  förstå hur människan har påverkat landskapet runt omkring oss.
 •  förstå hur landskapet påverkade människors sätt att leva.
 •  förklara varför människor har bott på olika platser.
 •  tolka en tidslinje.
 •  förstå och kunna använda begrepp/ord om forntiden.

Du kommer att få möjlighet att:

 • se filmer som handlar om: jordens utveckling, istiden, jägarstenåldern (äldre stenåldern), bondestenåldern (yngre stenåldern), bronsåldern och järnåldern.  Vi kommer att följa serien Arkeologens dotter på urplay.
 • lyssna på genomgångar och lära sig ämnesord.
 • läsa i läroboken NO Puls enskilt. 
 • samtala och diskutera utifrån egna erfarenheter, kompisarnas erfarenheter och de texter vi har läst.  
 • arbeta parvis med arbetsuppgifter som tillhör läroboken NO Puls.
 • läsa faktatexter, svara på läsförståelseuppgifter och skriva egna faktatexter för hand.
 • skapa olika bilder som sätts ut på tidslinjen.
 • skapa en amulett med sitt namn i runskrift och göra till halsband.  

 

Bedömning

Du kommer att få visa din förståelse genom:

* att använda tidslinjen och berätta i vilken ordning och ungefär när de olika åldrarna varade.  

* att du kan använda tillhörande ord/begrepp och uttryck (ex: Big bang, istiden, jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern). 

* att du kan läsa, förstå och använda dig av innehållet i faktatexter, filmer och upplevelser kring forntiden för att sen diskutera och skriva ner informationen i olika texter. 

* att berätta och ge exempel på hur människorna levde under forntiden.

* att beskriva hur/vilka spår man kan se från forntiden i vår natur. 

* att aktivt delta på lektionerna med att besvara och ställa frågor samt genomföra arbetena.

 

   

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: