Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans bokstav

Skapad 2021-02-10 19:21 i Parkskolan Kristianstad
Veckans bokstav
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Lära dig om en ny bokstav varje vecka. Hur ser den ut? Hur skriver du den? Hur låter den? Sätt bokstaven i ett sammanhang! Lära dig ord med bokstaven!

Innehåll

Du ska få dessa kunskaper

- Hur ser bokstaven ut

- Hur låter den

- Hur skriver du den

- Flera ord som börjar på bokstaven, har den i mitten av ordet, och har det sist i ordet

- Om bokstaven är en vokal eller konsonant

- Skriva meningar om ord som har den bokstaven. Träna på en hur en mening är uppbyggd.

- Du får lära dig alfabetet.

 

Hur ska du få dessa kunskaper?

- Varje vecka får en klasskamrat bokstavspåsen med sig hem. Hemma ska man hitta saker som har veckans bokstav och sedan tas påsen med till skolan till avsedd dag och lektion.

- Eleven presenterar sakerna för klassen som får gissa vilken veckans bokstav är. Sedan skriver vi orden tillsammans. 

- I ABC boken skriver du meningar om sakerna som klasskamraten presenterat.

- Du ska skriva bokstaven flera gånger på ett papper där skrivriktningen är tydlig för dig.

- Färglägga mandalas med veckans bokstav.

- Vi tränar på bokstavens ljud med munmotorisk övning och samtidigt hur bokstaven låter.

- Med hjälp av alfabetet i klassrummet tar vi reda på om bokstaven är en vokal eller konsonant.

- I Bokstavsboken utmanar du dig med olika övningar där du ska upptäcka och hitta veckans bokstav i olika sammanhang.

- I klassrummet har vi alfabetet synligt och det rabblar vi med hjälp av sånger och ramsor.

- Digitalt på chromebook träna veckans bokstav genom Bokstavståget på Skolplus.

 

Hur kan du visa dina kunskaper?

- På lektioner avsedd till veckans bokstav har du möjlighet att påverka ditt lärande.

- Du visar med ditt engagemang och vilja.

- Där har du utrymme för att visa dina kunskaper och även vad du behöver träna mer på. -

- Då lektionerna ser likadana ut kan du lättare bli trygg med vad som förväntas av dig.

- Du visar också dina kunskaper i våra diskussioner och praktiska övningar.

- I diagnoser kan du också få syn på ditt lärande.

- På Bokstavståget kan du både för dig själv och lärare visa och se dina kunskaper systematiskt.

 

Vad kommer att bedömas?

- Din förmåga att arbeta efter samma rutiner och struktur. 

- Din förmåga att utveckla ditt skrivande.

- Din förmåga att kunna alfabetet.

- Din förmåga att veta hur bokstäverna skrivs och låter.

- Veta hur versaler och gemener ser ut.

- Du får möjlighet till att träna mer på det som du behöver.

- Arbetet med veckans bokstav ligger till grund för de kunskapskrav som är för åk 1.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: