Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse & Hälsa

Skapad 2021-02-10 19:44 i Förskolan Granen Östhammar
Förskola
Hitta glädjen i rörelse & Hälsa hela året runt, hela livet ut.

Innehåll

Bakgrund och Syfte:

Ämnet är relevant i förskolans vardag då Skolverket påvisar att: “Mer än 85 procent av barnen vistas dagligen i förskolan och tillbringar en stor del av sin vakna tid där, vilket gör förskolan till en mycket viktig arena för barns lärande av rörelse, motorisk förmåga och etablering av goda fysiska aktivitetsvanor.

Skolverket. Förskolans betydelse för barns rörelseförmåga, fysiska aktiviteter och hälsosamma livsstil. https://www.skolverket.se/du ownload/18.75bdbbb116e7434ebf825ff/1580996613958/F%C3%B6rskolans%20betydelse%20f%C3%B6r%20barns%20r%C3%B6relsef%C3%B6rm%C3%A5ga,%20fysiska%20akivitet%20och%20h%C3%A4lsosamma%20livsstil.pdf (2020-12-03). 

Enligt Läroplan för förskolan ska “utbildningen ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.” (Lpfö18, 2018, s. 9 - 10).

Mål:

Barnen ska i tidig ålder få möjlighet att upptäcka och skapa nyfikenhet för olika fysiska aktiviteter.

 Vi vill sträva mot att erbjuda, visa på glädjen i och förklara vikten av rörelse, hälsa och bra kost för barnens framtida välmående.  

Aktivitet och Metod:

Vad ska vi göra?
- Kontinuerliga planerade  utevistelsetillfällen, rörelsepass, Samtala mycket med barnen i de dagliga rutinerna. om vikten av att ta hand om sin hälsa.

 

 

Hur ska vi göra?
- Planerade undervisningstillfällen under hela dagen där vi hittar balansen mellan aktivitet och tid till återhämtning, men också ta tillvara på när tillfällen ges för den spontana undervisningen.

-  Vara goda förebilder och aktiva pedagoger i vardagen där vi väcker nyfikenhet och glädje i rörelse, utevistelse och hälsa

När, var, vem?
Alla verksamma pedagoger på mossan.

Dokumentation

Samtal med barnen, vårdnadshavare, observationer, film, foto, lärlogg

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: