Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsuppgift: Lycktan

Skapad 2021-02-10 19:53 i S:t Lars Gymnasium Linköping
Gymnasieskola Konsthantverk
Att tillverka en ljuslykta, från ide till färdig produkt.

Innehåll

 

Mål: Att du ska bli förtrogen med slöjdprocessen.  Att göra en produkt 

(ljuslykta) från ide hur den ska se, skisser, välja material, tillverka och utvärdera.

 

Uppgift: Att tillverka en ljuslykta.

Det som du ska redovisa för Per är: Skisser på förslag av din ljuslykta och en  måttsatt skiss på den som du ska tillverka den. En färdig ljuslykta och att du skriver ett reflektionsdokument

 

Punkter ur det Centralt innehållet som arbetsområdet berör.

Matriser

Koh
Konsthantverk 1

E
C
A
Ny nivå
2.1 - Eleven tolkar...
Eleven tolkar arbetsuppgifter i samråd med handledare.
Eleven tolkar arbetsuppgifter efter samråd med handledare.
Eleven tolkar arbetsuppgifter efter samråd med handledare.
2.2 - Etablerade tillvägagångssätt...
Eleven använder i samråd med handledare och med viss säkerhet etablerade tillvägagångssätt för att forma materialet efter intentionen och uppgiften.
Eleven använder efter samråd med handledare och med viss säkerhet etablerade tillvägagångssätt för att forma materialet efter intentionen och uppgiften.
Eleven använder efter samråd med handledare och med säkerhet etablerade tillvägagångssätt för att forma materialet efter intentionen och uppgiften.
2.3 - Hantera verktyg...
I arbetet hanterar eleven verktyg och metoder med visst handlag.
I arbetet hanterar eleven verktyg och metoder med gott handlag.
I arbetet hanterar eleven verktyg och metoder med mycket gott handlag.
2.4 - Resultat med teknisk och estetisk kvalitet...
Eleven uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som går att använda i det avsedda sammanhanget. Under arbetet upptäcker och löser eleven i samråd med handledare eventuella problem som uppkommer.
Eleven uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som fungerar väl i det avsedda sammanhanget. Under arbetet upptäcker och löser eleven efter samråd med handledare eventuella problem som uppkommer.
Eleven uppnår resultat som uppfyller höga krav på teknisk och estetisk kvalitet. Under arbetet upptäcker och löser eleven efter samråd med handledare eventuella problem som uppkommer.
3.1 - Eleven motiverar...
Eleven motiverar översiktligt sina val av tillvägagångssätt och kommunicerar i sitt arbete kring idéer och estetisk utformning med hjälp av enkla skisser eller ritningar.
Eleven motiverar utförligt sina val av tillvägagångssätt och kommunicerar i sitt arbete kring idéer och estetisk utformning med hjälp av genomarbetade skisser eller ritningar.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat sina val av tillvägagångssätt och kommunicerar i sitt arbete kring idéer och estetisk utformning med hjälp av genomarbetade skisser eller ritningar.
3.2 - Materialets påverkan...
Dessutom redogör eleven översiktligt för hur materialens egenskaper utnyttjas i arbetet och hur det estetiska uttrycket påverkas av olika material.
Dessutom redogör eleven utförligt för hur materialens egenskaper kan utnyttjas i arbetet och hur det estetiska uttrycket påverkas av olika material
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur materialens egenskaper kan utnyttjas i arbetet och hur det estetiska uttrycket påverkas av olika material
4 - Eleven beskriver...
Eleven beskriver översiktligt sin formgivnings- och arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa faktorer med enkla omdömen. Beskrivningen innehåller enkla förslag på alternativa lösningar eller förbättringar av arbetsprocessen.
Eleven beskriver utförligt sin formgivnings- och arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa faktorer med nyanserade omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på alternativa lösningar eller förbättringar av arbetsprocessen.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat sin formgivnings- och arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa faktorer med nyanserade omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar eller förbättringar av arbetsprocessen
5.1 - Eleven använder och vårdar...
Eleven använder och vårdar i samråd med handledare maskiner och verktyg på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt.
Eleven använder och vårdar efter samråd med handledare maskiner och verktyg på ett arbetsmiljömässigt säkert sätt.
5.2 - Material med tanke på...
Dessutom hanterar eleven i samråd med handledare material med tanke på deras miljöpåverkan.
Dessutom hanterar eleven efter samråd med handledare material med tanke på deras miljöpåverkan.
6 - Eleven arbetar på ett ergonomiskt...
Eleven arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder eventuell skyddsutrustning.
7 - När eleven samråder med handledare...
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: