Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

tigrinja

Skapad 2021-02-10 20:18 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Årskurs 7-9 Undervisning i ämnet modersmål syftar till att eleverna kan utveckla sina kunskapar i sitt modersmål i tal och skrift så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang

Innehåll

Innehåll

 

Mål

Läsa och skriva

Målen med undervisning är att

Elever kan läsa olika texter på sitt modersmål och visa en bra läsuppfattning.

Elever kan skriva olika texter med korrekt grammatik och uppbyggnad.

Elever kan berätta om sina tankar, känslor och något som de själv upplevd.

Elever kan diskutera det de har läst och ställa frågor till varandra i klasskamrater.  

 

så här kommer vi att jobba

Vi kommer att läsa olika texter från läroböcker, skönlitteraturböcker och skapa diskussion om det vi läst.

Vi kommer att skriva olika texter som dialoger, berättelse, beskrivning av konstföremål, brev mm

Ni kommer att reflektera över sina åsikter och tankar samt koppla texter till sina egna upplevelser.

Vi kommer att jobba med synonymer och motsatser så att öka elevernas ordförråd.

Vi kommer att översätta och enkla texter från modersmålet till svenska och tvärtom.

 

Vi kommer att öva på att göra muntliga presentationer

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

·       Centralt innehåll

 •  Ml  7-9Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 •  Ml  7-9Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 •  Ml  7-9Läsa och skriva Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
 •  Ml  7-9Läsa och skriva Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 •  Ml  7-9Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

·       Kunskapskrav

 •  Ml  E 9Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 •  Ml  E 9Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 •  Ml  E 9Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
 •  Ml  E 9Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
 •  Ml  E 9Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
 •  Ml  E 9Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 •  Ml  C 9Eleven kan läsa olika texter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 •  Ml  C 9Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
 •  Ml  C 9Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
 •  Ml  C 9Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
 •  Ml  C 9Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
 •  Ml  C 9Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
 •  Ml  A 9Eleven kan läsa olika texter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

 Ml  A 9Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra utvecklade och relativt underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: