Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4B kapitel 6 Tid

Skapad 2021-02-10 20:19 i Tjärnaängskolan Borlänge
Matteborgen 4B
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer att arbeta med området tid som innefattar både klocktid och kalendertid.

Innehåll

 

 

Hur ska vi arbeta?

Du kommer att:

 • delta i diskussioner
 • vara med på genomgångar
 • arbeta med enskilda uppgifter och gruppuppgifter
 • arbeta med matematikboken
 • lära dig ord och begrepp som hör till området
 • arbeta i NOMP och Bingel  - hemma och i skolan

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma:

 • din förmåga att använda tidsenheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund; veckodagar, månader och år
 • din förmåga att ange och hantera klocktid (digitalt och analogt) och hantera förändring
 • din förmåga att ange och hantera datum och kalender och hantera förändring
 • din förmåga att visa hur du tänker - muntligt och skriftligt
 • din förmåga att delta i diskussioner och problemlösningssituationer
 • den tid du lägger ner och de resultat du får i NOMP och Bingel 

Hur du får visa vad du kan:

 • löpande under lektioner, hemarbete och slutprov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: