Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva ett brev - modersmål serbiska

Skapad 2021-02-10 21:01 i Modersmål Sandviken
Grundskola 6 Modersmål

Innehåll

Under några veckor framöver kommer vi arbeta med textgenren brev. Vi kommer arbeta utifrån cirkelmodellens fyra faser:

                     

 

Ett brev kan se ut på olika sätt beroende på vem mottagaren är. Vi kommer gå igenom hur olika brev kan se ut och vilka delar de innehåller, vi går igenom olika hälsnings- och avslutningsfraser som är vanliga på modersmålet. Vi kommer vidare arbeta med exempeltexter för att få förebilder. Avslutningsvis ska du få skriva ett eget brev. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: