👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagomattan åk 1

Skapad 2021-02-10 21:07 i Parkskolan Kristianstad
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Vi skriver och illustrerar berättande text utifrån serien Sagomattan.

Innehåll

Förmågor du kommer att få träna på

 • Att formulera dig i skrift och tal.
 • Att anpassa språket till syftet.

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • Berätta och skriva en saga med röd tråd. Din saga ska innehålla inledning, händelseförlopp och avslutning. 
 • Berätta sagor med stöd av bild och text.
 • Rita bilder och skriva text som passar ihop.

Begrepp vi kommer att diskutera och lära oss

 • Huvudperson
 • Händelse
 • Problem
 • Hjälpare
 • Lösning
 • Slut
 • Författare
 • Illustratör
 • Berättelse/berättande text
 • Saga

Arbetssätt 

Vi kommer att:

 • Utgå från Sagomattans mall för att bygga en saga (huvudperson, problem, hjälpare, lösning och slut).
 • Titta på serien sagomattan för att se hur de berättar och strukturerar sina sagor.
 • Göra gemensamma sagor med text och bild. 
 • Skriva egna sagor och rita bilder till dessa. 
 • Lyssna på sagor och prata om en sagas olika delar.
 • Analysera sagors delar med huvudperson, plats, problem, händelse, hjälpare, lösning och slut.

Så kommer du vara med och påverka undervisningen - delaktighet och inflytande

 • Du får vara med och bestämma vad klassens saga och din personliga saga ska handla om.
 • Du kommer att få skriva och illustrera egna sagor.
 • Vi utgår från klassens intresse i diskussioner och samtal, samt i skapandet av vår gemensamma saga.

 Så kommer du få visa din kunskap - bedömning

 • Genom enskilt arbete och gruppövningar.
 • Genom samtal och diskussioner i både större och mindre grupp.
 • Genom att skriva och illustrera en egen saga utifrån Sagomattans struktur och uppbyggnad av en saga. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1