Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

programmering teknik

Skapad 2021-02-10 23:48 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 9 Teknik
Vi kommer utgå från era kunskaper i de mer visuella programmering miljöerna som scratch och microbit och nu släppa det visuella och ge oss på ren text programmering.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med

Vi kommer arbeta med grunderna i textprogrammering där vi utgår från tidigare kunskaper i scratch för att nu bygga upp fungerande program i språket python. Vi kommer använda plattformen på repl.it för att testa och arbeta med våra program. 

Vi kommer gå igenom :

att få datorn att skriva önskad text sträng,

att tilldela en variabel ett värde, 

att tilldela ett värde en typ för fortsatt arbete, 

att använda indentering och villkors satser

iteration, upprepningar i programmen med for och while-satser

att arbeta med listor

 

Hur ska vi arbeta

Vi kommer starta med en stor del lärarledda lektioner för att sen efter hand gå över till mer och självständig programmering i par för att till slut arbeta själv med någon uppgift. 

 

Tid 

v2-v10

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: