Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: Norden och Baltikum, åk 5

Skapad 2021-02-10 23:10 i Fjälkinge skola Kristianstad
Nordens länder
Grundskola 5 Geografi
I arbetsområdet Norden och Baltikum kommer du att få lära dig mycket spännande om våra grannländer. I ämnet geografi kommer du lära dig om naturen, naturtillgångar, befolkning, geografiska ord, kartor m.m.

Innehåll

Norden och Baltikum

Arbetssätt:
Vi kommer att ha genomgångar utifrån presentationer, läsa faktatexter, studera kartor, besvara frågor, samtala/diskutera och titta på film. Vi kommer ha gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta självständigt och i par/grupp.  

Konkretiserade mål:
Du ska
* kunna beskriva och göra jämförelser av (Nordens och Baltikums) natur,  kulturlandskap och naturtillgångar, befolkning samt vad människor livnär sig av.
* kunna placera ut länder, några stora städer, berg och vatten. Kunna använda kartor.
* kunna använda  geografiska ord när du pratar och skriver om Norden och Baltikum.
* kunna lyssna vid genomgångar och vara aktiv i diskussioner.

Du ska kunna...

 • Kartkunskap - Att kunna använda kartor och kartböcker - De största bergskedjorna, vattnen m.m. i Norden och Baltikum. Namn på länderna, deras huvudstäder samt några större städer. Markera dessa på kartan. Känna igen ländernas flaggor.

 • Fakta om befolkningsfördelningen, natur- och kulturlandskapen i Norden/Baltikum och kunna jämföra dem - likheter och skillnader. Se samband mellan dessa. 

 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Arbetsform:

Du kommer att arbeta utifrån... 

... De texter vi läst och pratat om i Geografiboken och de häften som du arbetat i. 

... Presentationer som visas på lektionerna samt läggs ut i Classroom.

...Serien Geografens testamente Norden samt andra filmer vi sett

...Olika typer av kartor, både analogt och digitalt.

Bedömning:

Bedömning sker...

 • kontinuerligt under arbetets gång och  i de diskussioner som förs.

 • genom  individuella skriftliga läxförhör och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Matris för Norden och Baltikum, åk 5

E
C
A
Nordens och Baltikums namngeografi
Du ska veta vilka de nordiska och baltiska länderna är samt huvudstäder, större städer, vatten, berg och öar. Kunna placera ut dem på en karta.
Du har grundläggande kunskaper om Nordens och Baltikums namngeografi.
Du har goda kunskaper om Nordens och Baltikums namngeografi.
Du har mycket goda kunskaper om Nordens och Baltikums namngeografi.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi t ex klimat, landskap och väderstreck.
Du känner till en del geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du känner till många geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett mycket väl fungerande sätt.
Befolkning
Fördelningen av Nordens och Baltikums befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens och Baltikums befolkning och kan till viss del ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens och Baltikums befolkning och kan med viss säkerhet ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens och Baltikums befolkning och kan med säkerhet ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvens av denna.
Naturtyper och naturresurser
Du ska känna till de olika natur- och kulturlandskapen samt naturresurser i Norden och Baltikum.
Du känner till några av Nordens och Baltikums olika natur- och kulturlandskap och naturresurser. Du kan berätta om någon betydelse av detta för samhället.
Du känner till de flesta av Nordens och Baltikums olika natur- och kulturlandskap och naturresurser. Du kan berätta om några betydelser av dessa för samhället.
Du känner till Nordens och Baltikums olika natur- och kulturlandskap och naturresurser. Du kan berätta om betydelsen av dessa för samhället.
Kartan
Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. Kunna använda en kartbok för att söka information.
Du kan förklara vad en del av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan oftast använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med viss säkerhet hitta information i en kartbok. Du kan i stort sett använda registret och kan fyra väderstreck.
Du kan förklara vad många av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med säkerhet hitta information i en kartbok. Du kan använda registret och kan fyra väderstreck.
Du kan förklara vad de flesta av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med stor säkerhet hitta information i en kartbok. Du kan använda registret och kan åtta väderstreck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: