Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi utforskar Snö avd Liljan

Skapad 2021-02-11 07:55 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Projekt med utgångspunkt från vinter och snö.
Förskola
Det är vinter och vi har snö på vår gård. Det finns mycket vi kan leka och upptäcka tillsammans med hjälp av snön.

Innehåll

Nuläge

Det är vinter och snö på vår gård. Barnen leker med snön och undersöker/utforskar den på olika sätt. 

Mål

Vi vill ge barnen utmaningen att tänka vidare och lära sig mer om snön och dess möjligheter och egenskaper.

Genomförande, Hur gör vi?

Visa barnen hur man kan leka  med snön, tex snögubbar,  kakor, snöänglar, spår med mera.

Experimentera med snö och is tex. spruta vatten på den, ta in snö, måla på den, låta snön smälta, frysa den igen.

Vi kommer planera för aktiviteter som knyter an till SNÖ. Men också försöka fånga de spontana funderingarna eller experiment som barnen kommer med.

Vi använder oss av sånger,  och böcker i temat vinter och snö.

Vi reflekterar under arbetets gång hur vi kan gå vidare med fler utmaningar.

Vi dokumenterar med foton och i vårt reflektionsverktyg på unikum.

Alla barn kommer få möjlighet att vara med utifrån sina förutsättningar och intresse.UPPFÖLJNING

Vi ska tillsammans med barnen reflektera över arbetet och prata om det vi har gjort, var och en efter egen förmåga. Vi använder oss av reflektion och analys-verktyget i Unikum.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: