Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering kottarna v.6-10

Skapad 2021-02-11 08:20 i Lindens förskola Alingsås
Förskola
Arbeta med kompistema under fem veckors tid. Vi använder en serie med kompisböcker som har olika budskap där vi använder en bok i veckan och arbetar med den. Barnen får arbeta med olika aktiviteter kring boken.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med ett kompistema under de här veckorna där vi utgår från en serie med böcker som kallas för kompisböckerna. Vi använder oss av en bok per vecka där varje bok har ett budskap som vi arbetar utefter där barnen får vara med på olika aktiviter kopplat till det/bokens budskap. Syftet och mål med att arbeta med dessa böcker är att barnen ska få ökad förståelse för varandra, visa respekt för varandra, hur är man en bra kompis, hur är vi mot varandra, hur det känns i olika situationer och att kunna reflektera över sin egen förmåga. Vi kommer även arbeta i detta tema med språk och matematik. 

Vi börjar veckan med att läsa veckans kompisbok med barnen och har sedan aktiviteter med barnen två tillfällen i veckan, sedan har vi ett tredje tillfälle som blir utflykt.  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: