Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys åk 6

Skapad 2021-02-11 08:53 i Torpskolan Lerum
Här kommer vi utgå från en mall av hur en analyserar bilder utifrån semiotiken.
Grundskola 6 Bild
"En bildanalys är som att lösa en gåta eller som att lägga pussel - att känna efter och studera och tolka tecken för att nå förståelse. Man medvetandegör och synliggör processen mellan den som har gjort bilden och den som ser bilden. Man analyserar avsikten bakom bilden, på vilket sätt man blir påverkad och vad i bilden det är som påverkar."

Innehåll

Vi kommer att gå igenom vad bildanalys är och lära oss begrepp som man kan använda när man ska beskriva en bild. Första lektionen kommer ni få öva två och två. Jag kommer att lägga ut stödmaterial i Bildmaterials mappen på google drive. Bedömningen läggs in i din bildmatris. 

 

UPPGIFT

Jag kommer att visa en bild i klassrummet. Lägger även ut den i bildmaterialsmappen. Titta på bilden eller läs av bilden. Du ska starta ett skrivdokument i bildmappen på google drive och skriva en bildanalys utifrån punkterna nedan.

 

Denna uppgift är individuell, det betyder att alla ska göra en egen analys. 

 

Semiotisk bildanalys

Semiotik är läran om tecken och teckensystem. En bildanalys delas upp i två nivåer; en denotativ och en konnotativ. Den denotativa nivån beskriver bildens faktiska beståndsdelar. På den konnotativa nivån tolkar man bilden, dess konnotationer och betydelser.

 

Mall för analys

Här kommer en beskrivning av vad ni ska ha med i er analys, vilka rubriker ni ska ha och vad som ska stå under rubriken. 

1. Översiktlig beskrivning

Här ska ni ge en kort översiktlig beskrivning av bilden. Detta stycke ska bara vara ett par meningar lång. Det är för att läsaren ska få en tydlig bild av vad målningen föreställer innan du går in på den detaljerade beskrivningen av bilden i nästa stycke. 

2. Denotation: bildbeskrivning

Under denna rubriken ska du skriva en löpande text där du beskriver vad som finns på bilden, var allt är placerat och vilken vinkel bilden har. Här kommer punkter som du ska ha med/beskriva i den löpande texten. 

Vad som finns: Vad ser du?

 • Människorna
 • Föremålen
 • Miljön
 • Situationen, vad som händer. 
 • Placering (Förgrund, mellan grund, bakgrund, centrerat)


Hur det ser ut: 

 • Bildvinkel (fågel- grod- eller normalperspektiv)
 • Ljussättning, hur faller ljuset?
 • Färg
 • Skärpa, oskärpa 

 


3 Konnotationer: tolkningar

I det här stycket ska du tolka det du ser. Kliv in i bilden.

Exempel, hur kan ett visst ansiktsuttryck tolkas? Hur kan föremålen, personerna, situationerna och miljöerna bidra till för tolkning? Vilken stämning bidrar färgerna i bilden till? Om det är dova färger eller starka färger, hur tror du det påverkar känslan du får av att titta på bilden? 

 • Vilka känslor får du av att titta på bilden?
 • Varför tror du att du får dem känslorna?
 • Vad tror du de olika personerna (eller andra väsen) i bilden känner sig? 
 • Vad ser och hör du?

Skriv dina tolkningar i löpande text! Motivera dina svar.

 

4 Personliga reflektioner

I detta stycket kan du skriva lite mer allmänt om vad du får för associationer/tankar när du ser på bilden.

 • Vad kommer du att tänka på när du ser bilden? ex, jag kommer tänka på....för att ....på grund av....
 • Vad tycker du om bilden? Motivera ditt svar, ex jag tycker...för att...därför att....
 • Vad tror du konstnären vill säga med bilden?

 

 

 

Syfte och mål

Syftet är att:

 • Du ska lära dig att analysera bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Du ska lära dig ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: