Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LÄSFÖRSTÅELSE

Skapad 2021-02-11 09:10 i Österledskolan Halmstad
Grundskola 8 Svenska som andraspråk
Du kommer under detta arbetsområde att: * utveckla din läsförståelse * utveckla din förmåga att läsa mellan raderna * utveckla din förmåga att dra slutsatser * analysera och diskutera innehållet i en text

Innehåll

Syfte:

 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
 • Välja och använda språkliga strategier.

 

Genomförande:

Vi kommer att läsa och diskutera olika texter. Du kommer att jobba med texterna på olika sätt, både enskilt och i grupp. Du kommer att jobba med frågor som tränar din läsförståelse och din förmåga att läsa på, mellan och bortom raderna.

 • Hur man läser och förstår rubriker.
 • Hur man slår upp ord man inte förstår.
 • Hur man kan tolka en text bokstavligt och bildligt och skapa mentala bilder som hjälp vid läsning och förståelse.
 • Skillnaden mellan beskrivande ord, liknelser och metaforer i texten.
 • Hur man kopplar det lästa till egna erfarenheter eller andras.
 • Hur man återberättar, förståelse för helheten och delarna.
 • Meningen/syftet med texten och vad budskapet är.
 • Inferenser - läsa mellan raderna, vilket innebär att man kopplar ihop information från olika ställen i texten med sin egen erfarenhet eller kunskap.

 

Bedömning:

Bedömningen kommer dels att ske löpande under arbetsområdets gång, dels genom ett läsförståelseprov.

Hur du klarar av att:

 • Hitta efterfrågad information.
 • Dra enkla slutsatser.
 • Sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera.
 • Granska och värdera innehåll och språk.

Matriser

SvA
Läsförståelse

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförmåga
Läser texter med flyt genom att välja lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läser texter med gott flyt genom att välja lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Läser texter med mycket gott flyt genom att välja lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Visa grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar med viss koppling till tid och orsaker i texterna.
Visa god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tid och orsaker i texterna.
Visa mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar med god koppling tid och orsaker i texterna.
Sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera
Föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texter.
Föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna texter.
Föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: