Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering - programmering och internet

Skapad 2021-02-11 09:44 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Teknik
Vi jobbar med hur internet, dator och programmering fungerar. Du kommer få se datorns utveckling både bakåt och framåt i tiden. Vi jobbar även med analog och digital programmering.

Innehåll

 

Vad?

Syftet med arbetsområdet är att eleverna fördjupar sina kunskaper om datorer, it och datorutvecklingens påverkan på samhället. 

 

Hur?

Vi läser och samtalar om texter och filmer. 
Vi gör övningar själva, i smågrupper och helklass. 
Vi jobbar också med uppgifter i Scratch.

 

Vi jobbar med detta v. 2-13

 

Bedömningstillfälle utöver formativ bedömning under arbetsområdet:
6A: 31/3-21
6B: 1/4-21
6C: 29/3-21

 

Varför?

 

Se nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: