Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 7 Addition & subtraktion

Skapad 2021-02-11 09:56 i Hjulsbroskolan Linköping
Grundskola 4 Matematik
Nu är det dags att träna mer på addition och subtraktion.

Innehåll

I det här kapitlet ska vi befästa våra färdigheter i addition och subtraktionsuppställningarna. Vi ska även träna på att avrunda. I slutet av kapitlet ska vi träna på att lösa textuppgifter och att redovisa tydligt.

Beting

v 7 uppgift 1-30

v 9 uppgift 31-50 + diagnosen

v 10 Fördjupning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: