Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 7 - Problem

Skapad 2021-02-11 10:00 i Arenaskolan Linköping
Grundskola 7 Engelska
Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med kapitel Problem som behandlar ord och fraser som har med olika problem att göra samt att lyssna och förstå samtal som handlar om problem. Vi kommer även att genomföra nivåtest i hör- och läsförståelse.

Innehåll

Detta kapitlet handlar om problem ur olika aspekter. 

Vi arbetar främst med läs- och hörförståelse men kommer också arbeta med den skriftliga och muntliga förmågan. Vi arbetar med grammatik kontinuerligt. 

Vi utgår från texter och övningar i Good Stuff Gold B, kapitel Problem.

För mer info se lektionsplanering i Classroom. 

Arbetssätt

Arbete enskilt och parvis med olika övningar. Du kommer att läsa texter, göra skriftliga och muntliga övningar samt hörförståelseövningar.

Tid

Vecka 9-13.

Bedömning

Läxförhör enligt planering i Classroom. Aktivt deltagande under lektionerna. Nivåtest i hör- och läsförståelse under v. 9. 

Utvärdering

Uppföljning av lärare med läxförhör. Muntlig utvärdering av arbetsområdet v. 13. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: