Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2021-02-11 10:43 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi lär oss om vad en saga egentligen är, dess kännetecken. Vi skriver en egen folksaga.

Innehåll

Det här ska du kunna

 • Du ska veta vad konstsagor och folksagor är, deras kännetecken.
 • Du ska känna till några kända sagor och vem som skrivit dem. Du ska kunna placera in dem på din tidslinje och diskutera hur de förhåller sig till andra händelser i historien.
 • Du ska kunna skriva en folksaga och visa att du kan bearbeta den.

Hur vi arbetar och material

 • Du läser, ser filmer och lyssnar till poddar om sagornas kännetecken och om några kända författare. Vi placerar in det vi läser om på vår tidslinje på väggen och jämför med historiska händelser.
 • Vi gör tillsammans en tankekarta över folksagans kännetecken.
 • Du läser sagor tillsammans med din lärare, ser filmer och lyssnar till poddar med sagor.
 • Du och jag skriver en saga tillsammans med hjälp av sekvensbilder.
 • Du skriver en egen folksaga med ordbehandlingsprogram och använder tankekartan som stöd
 • Vi läser en saga av H.C. anderssen på danska och jämför med den svenska texten. Vi gör ett Venndiagram över likheter och skillnader.

Begrepp vi arbetar med

 • Genre
 • Konstsaga - Folksaga

Du bedöms genom

 • Du läser och ser på ett antal sagor och bedöms efter hur väl du kan se typiska drag i dem vid diskussioner
 • Du skriver en egen folksaga.
 • Bearbetning av egen text
 • Venndiagram över likheter och skillnader melan danska och norskan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: