👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering3_Projektavstämning_Farsta_förskolor Gullängen_Ormen

Skapad 2021-02-11 10:51 i Test Gubbängen förskola Stockholm Farsta
Förskola
Vi startar vårterminen med att visa tidigare dokumentation för barnen. Vi tittat på barnens arbete för att återuppleva det vi gjort och åter väcka intresse och nyfikenhet kring ämnet i barngruppen för att arbeta vidare med hållbar framtid.

Innehåll

Vad (innehåll):

Vi har samtalat och utforskat tillsammans med barnen kring hållbar framtid. Vi startade i närmiljön där vi gick till skogen och barnen la märke till att det fanns mycket skräp. Tankar och diskussioner började växa fram bland barnen. Hur påverkas djur och natur av detta. Vem tar hand om de vilda djuren om de skadas och så vidare. Alla barn fastnade för olika saker och valde något att arbeta med utifrån detta. Detta har vi jobbat med under ett halvår så att alla barn skulle hinna göra sitt arbeta i lugn och ro och även hinna reflektera kring det.  I barnens arbete har vi använt oss av både naturmaterial och återvinningsmaterial. Detta har vi också samtalat kring med barnen, om vart materialet kommer ifrån och hur positivt det är att återanvända material som kanske skulle ha slängts. Barnen har även fått arbeta med olika tekniker i skapandet av deras arbeten. 

 

Vi ser ett stort lärande utveckling bland barnen. Detta kan vi se genom att barnen samtalar mycket kring hållbar framtid och om vad det innebär. Förståelsen och tänkandet kring det finns ständigt med. Går vi tex till skogen så är barnen väldigt medvetna om att vissa saker inte bör vara där, tex skräp, burkar och glas. Varför det inte är bra att det ska finnas i skogen, djurens hem förstörs och djuren kan även skadas. Sopsortering har varit något barnen också blivit intresserade av, varför det är viktigt att sortera och hur det kan påverka jorden på ett negativt sätt i längden om vi inte gör det. Barnen samtalar även mycket om deras arbeten, vad de är bra för och vad de har för egenskaper som kan bidra till en hållbar framtid på ett positivt sätt. 

 

Varför (syfte):

Syftet är att få barnen medvetna om sin roll i samhället och vikten om att ta hand om sig själv och sin hälsa. Hur ka vi vara mot varandra? Vad får vi göra i naturen? Barnen är noga med att inte skräpa ner och är noga med sin och andras nedskräpning.

Varför vi valde att arbeta med detta och på detta sätt var för att vi såg ett stort intresse från barnen och vi tyckte att det var vikigt at bygga vidare från deras tankar om naturen och vårt samhälle. Vi utgick från deras tankar och frågor och arbetade vidare med det.

 

 

Vi utgick från följande läroplansmål:

 

– ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

– förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 

– förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 

 Vi fokuserade på följande åtgärdsförslag från WKI:

 

Hållbar utveckling bör genomsyra större delen av verksamheten. Vi arbetar efter ett årshjul, där kommer hållbar utveckling in i alla olika fokusområden.

 

 

 

Vi kommer att gå vidare på ett annat arbetssätt. Hållbar framtid kommer fortfarande vara det som är i fokus. Vi kommer att samarbeta med grannavdelingen Mullvaden. Där kommer vi att arbeta ämnesinriktat. Ämnena vi kommer att arbeta med kommer att vara IKT, Språk sång och musik, hälsa och rörelse, naturvetenskap och skapande. Hållbar framtid och matematik kommer att vara de ämnen som vevas in i de andra.  

Varför vi väljer att samarbeta och arbeta ämnesinriktat är för att barnen ska beblandas mer både i ålder och kunskap. Genom att arbeta ämnesinriktat får vi pedagoger mer överblick kring det vi erbjuder barnen. 

 

Hur (metod):

Vi börjar med att prata om hållbar framtid och vad det har för betydelse. Vi pratar om återvinning, nedskräpning och vad som kan hända om vi skräpar ner i våra skogar och vatten. Vi tittar i böcker, ser olika filmer om återvinning söker information på internet. Barnen har egna kloka svar på problemet kring nedskräpning och hur djuren lever. Vi går till skogen en gång i veckan och pratar om naturen som finns runt oss, leker lekar och samlar skräp. Barnen har många kloka förslag och lösningar på hur vi ska göra med djuren som skadar sig i skogen och hur de kan komma på lösningar för att snabbt göra rent i vår värld.

Barnens fantasi och kreativitet sätter fart. De väljer ett projekt att arbeta med, här bestämmer barnen själva vad de ska skapa och hur de ska se ut. De pratas om djursjukhus som de vilda djuren själva kan gå till när de skadar sig. Projekten växer fram och skogen, sjukhus till de vilda djuren, skräpsamlarcyklar, robotar, naturflickor och blommor skapas.

Barnen har använt olika material och tekniker för att sätta ihop sina projekt. Vi har samlat pinnar kottar stenar, mossa och löv som de har använt i sina projekt. De har arbetat med lera, målat och haft färglära för att få till rätt nyans till de olika djuren, hus och städredskapen. Alla barn är med och bidrar med sin kunskap och fantasi som ska kunna bidra till en bättre värld.