Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SPANSKA ÅK 8 LÄST och HÖRT

Skapad 2021-02-11 12:51 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Nu får du visa din förståelse av talad och skriven spanska. Now you will show your understanding of Spanish texts and spoken Spanish.

Uppgifter

  • Läsa

  • HÖRA KAP8

Matriser

M2
SPANSKA ÅK 8 LÄST OCH HÖRT

Behöver utvecklas mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Läs texterna oftare hemma.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet om vardagliga ämnen i enkla texter. You understand the most important of the content on everyday topics in simple texts.
Du förstår det huvudsakliga av innehållet om vardagliga ämnen och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter. You understand the main content of everyday topics and perceive clear details in simple texts.
Du förstår helheten av innehållet om vardagliga ämnen och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter. You understand the entirety of the content on everyday topics and perceive essential details in simple texts.
Hörförståelse
Lyssna på texterna oftare hemma.
Du förstår och uppfattar det mest väsentliga av innehållet i talad spanska. You understand and perceive the most essential of the content in spoken Spanish.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talad spanska. You understand the main content and perceive clear details in spoken Spanish.
Du förstår helheten av innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talad spanska. You understand the entirety of the content and perceive essential details in spoken Spanish.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: