Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattenlek på Musslan

Skapad 2021-02-11 13:07 i Snäckbacken Förskola Dibber Sverige AB
Naturvetenskap är läran om den fysiska världen och delas in i olika områden, t ex fysik, kemi, biologi, astronomi, etc.
Förskola
Vatten lockar barn till lek och utforskande.

Innehåll

SYFTE

Barnen är nyfikna av sig och söker efter ny kunskap. 
Naturkunskap omger oss överallt. För att ta vara på barnens naturvetenskapliga frågor funderingar behöver vi pedagoger ta på oss naturvetenskapliga glasögon och jobba på ett naturvetenskapligt sätt, som bland annat innebär att hjälpa barnen att: - observera - hypotesgenerera - undersöka - dra slutsatser.

 

 

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi arbetar både inomhus och utomhus beroende vad barnen är intresserade av. Vi är medforskande pedagoger och upptäcker tillsammans med barnen. Vatten är ett intressant ämne för alla barn och de älskar att få upptäcka naturvetenskapliga fenomen med det enkla materialet: vatten. Med ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan vi stödja barnens lärande i naturvetenskapliga frågor och inspirera  till nya upptäckter.

 

MÅL

- Barnen ska i smågrupper få bekanta sig med vatten som naturvetenskaplig kunskapskälla. Barnen ska få testa på olika material och metoder för att bekanta sig med vattnets egenskaper och förmågor, tex hälla, ösa, mäta, väga, flytande, fast, flyta, sjunka med mera. 

- Tillsammans med en pedagog ska barnen få genomföra olika naturvetenskapliga experiment med inriktning på vatten som kan väcka frågor och funderingar på vår omvärld.

- Medforskande pedagoger uppmärksammar barnen på naturvetenskapliga fenomen och processer.

- Barnens naturvetenskapliga frågor och funderingar ska tas tillvara på. 

 

 •  

DOKUMENTATION

Dokumentationen synliggörs via Unikum för att delge föräldrar vad vi gjort och till den enskildes lärlogg. Vi, pedagoger, använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Kontinuerlig utvärdering genom analys av dokumentation och samtal. Vi använder vår avdelningsplanering till att reflektera och utvärdera våra dokumentationer så vi kan se över hela processen och se hur vi kan gå vidare för att utmana barnen. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: