Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vesslan Grön projektplanering 3

Skapad 2021-02-11 13:12 i 181211 Förskolan Hinden Stockholm Farsta
Förskola
Det här är Farsta förskolors mall för projektavstämning. Radera stödmaterialet i den löpande texten när projektavstämningen är färdig.

Innehåll

Vad (innehåll):

Utifrån att vi upptäckt en nyfikenhet hos barnen kring hur olika saker hänger ihop i skogen och närområdena vill vi introducera sopsamlarmonstren i undervisningen om hållbar utveckling. Efter förra terminens projekt om myror såg vi ett växande intresse hos barnen för att ta hand om myrorna men även annat runtomkring. Vi studerade myrornas liv utifrån hur de bor, vad de äter osv. För att fortsätta att arbeta med hållbar utveckling kommer vi använda oss av sopsamlarmonstren i undervisningen och på ett lekfull och lustfyllt sätt ge barnen inblick i hur vi kan ta hand om saker runt omkring oss och skapa en medvetenhet kring detta.

 

Varför (syfte):

Vi vill att barnen ska få en medvetenhet om hur vi som medmänniskor kan påverka för en hållbar utveckling. Vi vill främst fördjupa oss i återvinning för att barnen ska på ett konkret sätt så småningom förstå processerna och på sikt kunna bidra till en hållbar utveckling.

 

Hur (metod):

Genom undervisningstillfällen varje vecka där sopsamlarmonstren kommer utgöra en stor del i arbetet kring hållbar utveckling. Under undervisningstillfällena planerar vi att besöka skogen samt närområdena där sopsamlarmonstren kommer att vägleda oss i arbetet kring hållbar utveckling. Vi kommer att använda oss av estetiska uttryckssätt som skapande, sagor om monstren, sånger och mycket annat. Vi vill också samverka med vårdnadshavare genom att barnen tar med återvinningsmaterial hemifrån. Med återvinningsmaterialet kan barnen till exempel sortera och vara kreativa i att skapa med återvinningen. Barnens frågor och tankar utgör en viktig del i vårt fortsatta arbete och kommer att vara en väsentlig del i genomgående undervisning. 


 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: