Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet och trivsel

Skapad 2021-02-11 13:29 i Getskär Stenungsund
Förskola

Innehåll

2.Vart ska vi? 

Förskolans läroplan (Lpfö/18)

2.2 Omsorg utveckling och lärande

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

 

 

 

Vad vill vi förändra/förbättra?

Vi vill jobba fram en lärmiljö som är mer utmanande för de äldre barnen som är bra på att leka och hitta sysselsättning men behöver mer utmaningar. Samtidigt behöver det vara tillåtande för de yngre barnen också.

Aktionsforskningsfråga (Pedagogernas nyfikenhetsfråga)

Hur kan utbildningen utmana och stötta till nya lekkonstellationer.

 

Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas

Vad händer, vilka barn leker tillsammans, väljer man nya kompisar i leken, bjuder man in i leken.

 

3.Hur gör vi?  

Process

Vi delar in barnen i mindre grupper vid undervisningstillfällena, vi varierar indelningen av barn för att de ska få möjlighet att jobba och utmanas med nya kompisar.

Vi gör enklare experiment med ”Draken Berta”

Samarbetsövningar/lekar - vi använder oss av boken Snick och Snack - Vännerna i Kungaskogen bygger en koja. Boken tar upp värdegrundsfrågor om vänskap, samarbete, djur och natur.

Vi gör ett Snick och Snack rum där vi bygger upp Kungaskogen tillsammans, alla deltar och bidrar efter förmåga.

Planera och motivera aktion

 

 

Resonera kring valda verktyg i processen

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: