Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1 vt-21

Skapad 2021-02-11 14:00 i Västra Karups skola Båstad
Vårterminsplanering i matematik för år 1.
Grundskola 1 Matematik
Nu utökar vi talområdet från 0 - 10 till 0 - 20. Vi lär oss och tränar strategier genom att laborera, undersöka, diskutera, automatisera och lösa räknehändelser.

Innehåll

Konkretisering av målen

Du ska

 • kunna ta ansvar för ditt arbete genom att använda strategier för att skapa en god lärandemiljö.
 • förstå positionssystemet med ental, tiotal och hundratal och visa det genom att kunna skriva och läsa av tal upp till hundra.
 • kunna tiokamraterna.
 • förstå och kunna använda begreppen dubbelt - hälften.
 • kunna göra beräkningar(addition och subtraktion) i talområdet 0-20 (t ex 14+3; 19-7).
 • kunna namnen på och rita kvadrat, cirkel, rektangel och triangel.
 • kunna uppskatta och mäta längder samt ange svaren i cm.
 • kunna ställa, läsa av och rita klockans hela och halva timmar.
 • kunna läsa av enkla tabeller och diagram.
 • kunna visa hur du räknar ut och löser räknehändelser samt skriva svar.

Undervisning

Du ska få:

 • diskutera och lära dig olika strategier för hur du kan arbeta på bästa sätt för att utveckla dina förmågor i matematik.
 • träna på och använda olika verktyg och hjälpmedel.
 • träna på att kommunicera matematik genom diskussioner och övningar i helklass, grupp och par.
 • lära dig positionssystemets uppbyggnad och träna på detta genom olika övningar.
 • lära dig hur du gör beräkningar inom talområdet 0 - 20 genom att se sambandet med 0 - 10 t ex 4+3 14+3; 9-7 19 - 7.
 • lära dig begreppen dubbelt - hälften och träna dig på att använda dem.
 • repetera de geometriska figurerna och befästa dem m hj a olika övningar.
 • lära dig att uppskatta och mäta längder genom olika praktiska övningar och m hj a uppgifter i Favorit 1B.
 • träna på att ställa, läsa av och rita klockans hela och halva timmar.
 • lära dig begreppen tabell och diagram samt hur man gör när man läser av dem.
 • lära dig att lösa räknehändelser, visa hur du tänker genom att använda mattespråket samt skriva svar.

Bedömning

Vi bedömer dina förmågor i matematik kontinuerligt under terminen genom att ge muntlig och skriftlig respons.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik år 1 vt

Ansvar för studier och arbetsmiljö

Du behöver träna mera
Du kan
Du kan med säkerhet
Du har strategier för att skapa arbetsro och bidrar till en bra arbetsmiljö för dig själv och dina kamrater.

Taluppfattning och tals användning

Du behöver träna mera
Du kan
Du kan med säkerhet
•förstå positionssystemet med ental, tiotal och hundratal och visa det genom att kunna skriva och läsa av tal upp till hundra.
•kunna tiokamraterna.
•kunna göra beräkningar(addition och subtraktion) i talområdet 0-20 (t ex 14+3; 19-7).

Geometri

Du behöver träna mera
Du kan
Du kan med säkerhet
•kunna begreppen dubbelt - hälften.
•kunna namnen på och rita kvadrat, rektangel, cirkel och triangel.
•kunna uppskatta och mäta längder samt ange svaren i cm.
•kunna ställa, läsa av och rita klockans hela och halva timmar.

Sannolikhet och statistik

Du behöver träna mera
Du kan
Du kan med säkerhet
•kunna begreppen tabell och diagram samt veta hur man gör när man läser av dem.

Problemlösning

Du behöver träna mera
Du kan
Du kan med säkerhet
•kunna visa hur du räknar ut och löser räknehändelser samt skriva svar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: