Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi går till skogen!

Skapad 2021-02-11 14:19 i Solbacka förskola Norrtälje
Förskola
Skogen ger oss fantastiska möjligheter för att bedriva undervisning i olika former. Barnen visar nyfikenhet, spänning och ett lugn när vi närmar oss skogsgläntan medan de tyst smyger in för att få lyssna in fåglarnas kvitter. Barnen får möjlighet att utforska, leka och lära i vår vackra närnatur.

Innehåll

Vilka tidigare erfarenheter/kunskaper/intressen har barnen utifrån sina förmågor? Hur vet vi det?   

Vi vet att flertalet av barnen har ett stort intresse av att gå till skogen, både på skogsutflykten och uppe i vår fina, soliga skogsglänta inne på gården. Barnen använder ofta sina sinnen för att känna in skogens olika intryck. De tittar upp på träden som svajar, lyssnar in fåglarna, känner och luktar på naturmaterial och letar efter insekterna som bor där. Barnen får uppleva skiftningarna mellan årstiderna vinter och vår. 
Intresset som finns kring skogen vet vi för att de visar glädje när vi skall gå dit och när de är där. De önskar att få gå dit och upplevs bli stimulerade både av att få utmaningar från oss pedagoger och att få leka fritt utefter sin fantasi. Vi vet att några av de äldsta barnen har varit med oss i skogen i närheten av förskolan tidigare och visat spänningen när reflexvästarna tas fram och det är dags för utflykt. Att få leka där och tyckt att det är stimulerande och lustfyllt vid skogssamlingen när någon sagokaraktär tittar upp ifrån skogsväskan med en sång eller bok. 

 

Syfte och mål      

Vi vill att barnen ska erbjudas möjlighet att förstå/utveckla förmågan

Genom att erbjuda barnen vistelse i olika naturmiljöer och att varje barn får möjlighet att utveckla sin motorik och kroppsuppfattning så är skogen en utmärkt plats att praktisera detta på. Syftet är även att barnen får träna på att gå tillsammans så att de blir vana och känner sig bekväma med det. I skogen finns stora möjligheter för att utmana barnens olika förmågor.                                                                                                                                                                         

 
Mål

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.”

”Alla barn på förskolan ges möjlighet utifrån sina förmågor kan delta i alla undervisningstillfällen.”

 

Vi ser utveckling när

När barnen själva tar en ögla i ”ledormen” (ett långt rep med öglor som barnen håller i under promenaden), försöker förhålla sig i ledet och känner sig bekväma i det till och från skogen.

När barnen påvisar ett kunnande kring återkommande begrepp i skogen, genom att peka ut och benämna.

När barnen skrattar, tjoar, ler och visar med sitt kroppsspråk att de upplever skogens utmaningar och möjligheter som lustfyllt.

När barnen upplevs fått en mer kontrollerad kroppskontroll genom att vara självsäkrare vid balansering, klättring och lekar på ojämna underlag. En utveckling kring barnens grovmotorik. 

När barnen får inflytande i sin individuella dokumentation och reflektion och fotar/filmar det som intresserar dem i skogen.

 

Genomförande  

Barnen i gruppen ska ges möjlighet till lärande genom besök till skogen regelbundet, i skogen inne på gården och i skogsgläntan längre bort utanför förskolegården. De äldsta barnen födda -18 på Solen gul går på skogsutflykt tillsammans med några barn från solen röd och månen vit på torsdagar. De yngre barnen på avdelningen fortsätter att få upptäcka, utforska och utmanas i vår egna lilla skog inne på gården i deras takt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: