Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering3_Projektavstämning Vargen 1 Spindlarna

Skapad 2021-02-11 14:35 i 181211 Förskolan Hinden Stockholm Farsta
Förskola
Vi fortsätter vårt projektarbete med fokus på matsmältningssystemet, digitalisering och källkritik samt lava och vulkaner.

Innehåll

Syfte med avstämningsplanering

Förra terminen hade vi projektfrågan: Vem är jag och hur kan våra olikheter stärka och berika. Under det här temat jobbade vi mycket med sammarbetsövningar, bland annat gick hela barngruppen hand i hand i ett stort led från skogen tillbaka till förskolan som ett avslut på mindre sammarbetsövningar vi haft på gården. Barnen upplevde att det var väldigt utmanande att alla skulle med och fick kommunicera med varandra, stoppa ledet, vänta in varandra och hjälpa sina kamrater. svårt med roligt tyckte de flesta av barnen. Vi har också läst böcker om barnkonventionen, om olikheter inom familjer och pratat mycket om våra olikheter/likheter både yttre och inre. Vi lyssnade på Trotspodden (Sveriges radio) och behandlade många frågor allt ifrån att säga nej till att man gör saker på olika sätt. Projektet avslutades med att barnen fick teckna självporträtt.

Parallellt med detta arbetade vi också med trädgården och fokuserade efter barnens intresse av solrosorna mer på att utforska dessa med hjälp av olika skapande tekniker. De fick skörda solrosorna, teckna av dem och gestalta dem i lera, plus-plus och med sina kroppar har de också gestaltat solrosor. Blev många diskussioner om geometriska former som de kopplade till solrosens former. Vi avslutade projektet med att ställa ut deras verk på en av förskolans väggar.

I våra diskussioner om vad och hur solrosen äter och tar upp näring, började barnen att jämföra med hur dem äter. Frågan uppstod då om vart maten tar vägen när vi sväljer den och sedan har barnen haft många diskussioner om mat.

I arbetet med digitalisering har vi börjat arbeta med appen Puppetpals och även börjat diskutera begreppet källkritik. Är allt vi ser på ipad eller tv på riktigt? Vi har lekt viskarleken för att visa på vem som är källan till information och hur informationen kan förändras när det sprids vidare. Vi har också tittat på programmet: Hur vet du det? 

Några barn har visat intresse för lava och vulkaner och har byggt vulkaner i sanden och sedan med snö.

 

Nedanför beskrivs vad, varför och hur vi kommer att arbeta vidare framöver.

Vad (innehåll)

-Project maten. 

-Project digitalisering och källkritik.

-Project lava och vulkaner.

 

Varför (syfte):

-Project maten: För att besvara barnens frågor om vart maten tar vägen när den kommer in i munnen och skapa förståelse för hur människokroppen fungerar vad gäller matsmältningssystemet.

-Project digitalisering och källkritik: För att öka deras kompetens inom digitalisering och för dem att bli producenter av digitala program/skapelser istället för att bara bli konsumenter av olika spel. 

-Project lava och vulkaner: Eftersom att barnen visat intresse för lava och vulkaner.

 

Hur (metod):

Project maten: Vi reflekterar tillbaka till hur växter äter och får näring och jämför med hur vi äter och tar upp näring.  Vi tar fram faktaböcker och filmer som behandlar detta tema. Vi pratar om olika sorts mat och närings innehåll. Vi skapar en doktorhörna (vi har sett att barnen gillar att leka doktor) där vi sätter upp informationen vi hittar. 

-Project digitalisering och källkritik: De lär sig arbeta med appen Puppetpals i grupper och gör egna filmer utav de bakgrunder som de själva tar fram tillsammans med bilder på sig själva. Genom detta arbete synliggörs det för barnen att man kan klippa in sig i olika scenarier utan att dessa behöver vara verkliga. Vi leker iskarleken för att reda ut begreppen information och källkritik. Vi letar upp fakta i böcker och i olika program som t.ex UR.

-Project lava och vulkaner: Vi letar fram fakta om vulkaner och lava samt gör egna vulkaner av lera och gör lavaexperiment.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: