Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema rymden

Skapad 2021-02-11 14:36 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Rymden
Grundskola 2 Bild NO (år 1-3) Svenska
Under temaarbetet rymden utforskar vi solen, månen och stjärnbilder. Eleverna kommer även att få skriva faktatexter med tema rymden, planeter i vårt solsystem.

Innehåll

Syfte

Att utveckla en nyfikenhet, intresse och kunskap om Universum. Vi kommer att samtala kring hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra och hur detta påverkar oss här på jorden. 
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Centralt innehåll

Jorden, solens och månens rörelse i förhållande till varandra.

Månens olika faser.

Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.

Hur ska vi arbeta?  

 • Vi kommer att arbeta med detta område enskilt och i grupp under vecka 7-11  
 • Gemensamma genomgångar
 • Faktafilmer
 • Läsa faktatexter från böcker och internet
 • Skriva enkla faktatexter
 • Förstärka textens budskap med passande bild
 • Experiment

Vad ska du lära dig?

 • beskriva hur solen, månen och jorden förhåller sig till varandra
 • beskriva varför vi har dag och natt samt olika årstider
 • skriva korta faktatexter med läslig handstil alt på ipad
 • Bedömning sker löpande

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bl
Rymden

På väg att nå målen
Når målen
Överträffar målen
NO
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • NO   3
 • NO   3
NO
Elev vet hur vårt solsystem är uppbyggt och vilka planeterna är.
NO
Eleven vet vad en stjärnbild är.
SV
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: