Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kajakens projektstart VT2021

Skapad 2021-02-11 14:45 i Högastens förskola Helsingborg
Förskola
På avdelningen Kajaken har vi barn i åldrarna 1-3 år. Den här terminen ska vi arbeta utifrån boken "Knacka på" med fokus på de olika estetiska uttrycksformerna.

Innehåll

1.Välj ett projektområde 

Projekt baserat på boken Knacka på
 

2.Välj ut tre läroplansmål 2.2 (Mål som kanske tar månader eller längre tid att uppnå.)

-förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

-får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

-förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler, 

3. Vad är syftet med projektet?

Utifrån barnens intresse utveckla ett projekt med boken ”Knacka på!” som utgångspunkt. Barnen kommer att få möjlighet att utvecklas och utmanas i språk, matematik, naturvetenskap, turtagning, samspel och ömsesidighet. Vår tanke är att fånga upp vad barnen intresserar sig för utifrån boken och därifrån utveckla projektet. Boken inbjuder till många spännande samtal och äventyr kring vad som finns på andra sidan dörren och vi vill vara där och ge barnen möjlighet att utforska vidare genom olika estetiska uttrycksformer. Vi kommer att använda oss av lek och fantasi, berättande, digitalitet och estetiska uttrycksformer för att utveckla barnens alla språk och olika sätt att kommunicera. Arbetet syftar till att på ett lustfyllt sätt arbeta med estetiska uttrycksformer med boken som grund.

4.Vilka förmågor ska barngruppen utveckla? 

Vi vill att barnen ska utveckla förmågor som tillit till sin egen förmåga, kunna agera självständigt och våga uttrycka sina tankar, idéer samt funderingar på det sätt som just det barnet förmår.
 

5.Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Vi vill att barnen ska få kunskap i färgerna blå, röd, gul, grön och vit då detta är färgerna på dörrarna i boken. Och kunna urskilja och uttrycka vilken färg som är vilken genom antingen verbal kommunikation, eller att med bildstöd kunna peka eller med hjälp av TAKK-tecken.

 

Olika lärandeobjekt kopplat till projektet:

- Identitetskapande

- Naturvetenskap, djur och natur

- Språk, tecken som stöd, kroppsspråk

- Estetiska uttryckssätt; dans, rörelse, drama, skapande, sång, digitalitet, musik och bild/form

- Normer och värden, kamratskap, öppenhet, respekt och ta ansvar för sitt eget handlande

- Matematik, antal och färg

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: