Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hobergets Handlingsplan för Normer och värden 2020-2021

Skapad 2021-02-11 17:16 i Hobergets förskola Bollnäs
Förskola
Handlingsplan normer och värden 2020-2021 hobergets

Innehåll

Nuläge

Vi är en nyöppnad förskola. 

Mål

- Att barnen ska känna  god självkänsla och tilltro till sina egna förmågor. Vi vill att alla barn ska våga stå upp för sig själv och andra. Vi vill att barnen ska känna sig som en viktig del av barngruppen och känna stolthet över att ha lärt sig nya saker.

- Att alla barn ska tycka att förskolan är rolig, trygg och lärorik och vilja gå till förskolan.

- Att få barnen att se olikheter som en tillgång och att alla barn ska få bryta mot normer utan att det bemöts negativt. Vi vill att alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller utryck, etnisk tillhörighet, Religon eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder ska bemötas med respekt.

- Vi vill att barnen utvecklar respekt för allt levande och omsorg för sin närmiljö. Vi vill se att barnen samarbetar, hjälper varandra, tröstar varandra. Vi vill se att barnen är försiktig med djur och natur och tar ett visst ansvar för miljön genom att t.ex ha förståelse för att skräp inte hör hemma i naturen. 

 

Syfte

Syftet är att lägga grunden i arbetet med normer och värden, att alla barn ska känna sig trygg och att ingen ska kränkas eller diskrimineras.

Genomförande

- Vi arbetar med barnkonventionen, hållbar utveckling och värdegrundsmaterial som kanin och igelkott.

- Vi är närvarande pedagoger som är med. Vi ser och hör vad som sägs och görs och vägleder barnen rätt utifrån läroplanens värdegrund. Vi ger barnen verktyg till att själva kunna reda ut konflikter.

- Vi samarbetar med föräldrar och informerar redan vid inskolningssamtal om förskolans grundläggande värden.

- Uppmärksammar barnen att vi alla har olika levnadsvillkor och familjekonstellationer. 

- Vi använder oss av material med variation där begränsande normer kan  vidgar.

- Vi är glada när barnen kommer och visar att dom är en tillgång. Vi ser till alla barn får ta plats, att de lyssnar på varandra och väntar på sin tur. 

 

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi skapar planeringar utifrån handlingsplanen och dokumenterar sedan i unikum.

Ansvar

Alla i arbetslaget ansvarar för arbetet med barnen och deras lärande.

Uppföljning

Uppföljning sker löpande

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: