Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation i förskoleklass

Skapad 2021-02-11 18:26 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Planering för språklig medvetenhet i förskoleklass
Grundskola F Svenska
Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • rimma
 • känna till ljud, ord, meningar och stavelser
 • känna till samband mellan ljud och bokstav
 • återberätta/reflektera över en berättelse
 • lyssna på andra och tala i grupp
 • samarbeta och kommunicera
 • uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
 • att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk

 

 

 Beskrivning av arbetsområde/tema

Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt sätt inspireras att använda språket i olika sammanhang. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor, tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Undervisning och arbetsformer

 

 • Att arbeta efter Bornholmsmodellen som bygger på språklig medvetenhet genom lek med språk på olika sätt, så som lyssna på ljud, ord, meningar, rim, ramsor, sång och musik.
 • Att arbeta med ASL (Att skriva sig till läsning).
 • Att arbeta med olika typer av texter genom berättande, muntligt och skriftligt. Läsning, boksamtal och återberättande/reflektion.
 • Att arbeta i olika gruppkonstellationer för att träna motorik, samarbete, kommunikation och samspel mellan olika individer.
 • Träna på att förmedla olika tankar och känslor. Lösa olika uppgifter tillsammans genom estetiska uttrycksformer så som: bild, drama, sång och musik.
 • Att arbeta med ipad för att skriva och söka kunskap

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: