Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Let's Make a Podcast!

Skapad 2021-02-11 17:56 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F – 9
For this unit, you are going to produce and record a podcast about a topic of your choice.

Innehåll

Let’s Make a Podcast!

 

 

Tid: v.6-v.10

Arbetsgång: 

* Du kommer att få lyssna på några olika podcasts för att skapa dig en bild av hur man kan bygga upp en bra och intressant podcast

* Du kommer att få tid till att fördjupa dig om ditt/gruppens valda ämne genom att söka och samla information

* Du kommer att skriva ett manus/planering för din/er podcast

* Spela in din/er podcast i appen Garageband 

 

Bedömning: Bedömning görs löpande under arbetets gång, så kom ihåg att arbeta aktivt på lektionstid. När din/er podcast är klar kommer jag att bedöma slutresultatet enligt matris nedan. 

 

INSTRUCTIONS

You're going to make a podcast about something that interests you. You could choose to work individually or in pairs. Your podcast should be about 5 mins/person. (So, if you do it alone = 5 mins, 2 people = 10 mins etc). 

1. Choose a topic to talk about. For example:

* Crime (murder, kidnappings) 

* Love (relationship issues, tips) 

* Gaming 

* Movies 

* Well-being (mental health, fitness, stress)

* Teenage problems

* An interview with someone famous/interesting

* A news report/documentary

 

 2. Research your topic WELL and write down the most important things about it (Keywords) Don’t forget to find answers to the following questions: 


WHAT? (What happened?)
WHEN? (When did it happen?)

WHO? (Who does the story involve?)
WHY? (Why did it happen?)


3. Write a script (OBS! Läs inte direkt av skärmen, manuset skall bara användas som hjälpmedel)


4. Record your podcast! In your recording, you should include:

a)    A)  An introduction (Welcome your listeners! Who are you, and what are you going to talk about? Make people WANT to listen to your podcast!)

b)    B)  A presentation of your subject(s) + a (brief) discussion about your subject(s)

c)     C)  uitable ending (Wrap things up smoothly – don’t stop the recording out of nowhere😊)

To make your podcast interesting, don't forget to: Add music/jingles 

You could also add: Sound effects, interviews (real or fake…)


Be serious, but most of all – have fun with it!

Good luck!

Matriser

PODCAST

E
C
A
Kommunikationsförmåga
I podcasten formulerar du dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I podcasten formulerar du dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I podcasten formulerar du dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Kommunikationsförmåga
Språket är i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du har svårt att komma vidare utan manus och/eller ha övat in ordagrant vad du ska säga.
Du formulerar dig även med visst flyt och språket är i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du använder ditt manus på ett fungerande sätt, men är beroende av det och/eller att delvis ha övat in ordagrant vad du ska säga.
Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Du använder ditt manus på ett välfungerande sätt. Du använder manuset som stöttning men kan prata fritt utan att heller på förhand ha övat in ordagrant vad du ska säga.
Analysförmåga
Du informerar/diskuterar översiktligt samt gör enkla utläggningar.
Du informerar/diskuterar utförligt samt gör utvecklade utläggningar.
Du informerar/diskuterar utförligt och nyanserat samt gör välutvecklade och nyanserade utläggningar.
Metakognitiv förmåga
Du väljer och använder dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du väljer och använder dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du väljer och använder du dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen OCH för samtalet framåt på ett konstruktivt sätt.

Ny rubrik

E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: