Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deutsch: Freundschaft und jung sein

Skapad 2021-02-11 18:34 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med temat ungdom. Det handlar om vänskap, regler och pinsamheter. Syftet är att du ska lära dig hur man kan uttrycka känslor på tyska samt att utvidga ditt ordförråd inom teman som ligger dig nära.

Innehåll

Mål och arbetssätt:

Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med temat ungdom. Det handlar om kärlek, vänskap, regler och pinsamheter. Syftet är att du ska lära dig hur man kan uttrycka känslor på tyska samt att utvidga ditt ordförråd inom teman som ligger dig nära: ungdom,  vänskap. Vi arbetar vidare med hur man kan presentera sig/sin familj/sina vänner genom att du kommer att få lära dig fler adjektiv. Dessutom kommer du förbättra din skrivförmåga genom att du får koll på ytterligare ett grammatiskt moment: de modala hjälpverben.

    Arbetssätten är varierade: som vanligt är vissa uppgifter obligatoriska (det handlar om läsförståelse, hörövningar samt grammatikövningar), medan andra är valfria (korsord, sångtexter, grupparbeten etc.

Syfte: (enligt LGR 11)

”Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.”

”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.”

Vilka kunskaper ska du kunna uppvisa? 

För att visa att du förvärvat nya kunskaper under den här perioden ska du kunna:

-       de olika modalverben och därmed kunna uttrycka vad du vill, kan, får, måste och ska göra. + gilla och veta,

-       berätta om olika pinsamheter,

-       använda dig av bisatser som inleds med ”dass”, ”wenn”, ”als” och ”weil”.

-       beskriva en vän

 

Det går bra att öva på egen hand i Natur och Kulturs Extramaterial: https://portal.nok.se/

Logga in genom att trycka på Microsoft-symbolen/Windowsflaggan. (Skolinloggning)

Hur ska du visa vad du lärt dig då?

*      Ord och grammatik: läxprov, skrivuppgifter

*      Läsförståelser – både gemensamma och enskilda

*      Skrivuppgift: På temat ungdom. Du kommer få välja ett av åtta ämnen (inom temat ungdom- något vi arbetat med) att skriva en liten uppsats om.

*      Muntligt: Läsa en av kontaktannonserna högt i liten grupp (uttalsövning). Presentera sig utifrån ett litet presentationskort (om pinsamheter, vänskap, regler, familj)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Tyska

E
C
A
Tala
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar när du pratar tyska. Ditt uttal är förståeligt. Din grammatik är inte helt korrekt, t.ex. verbböjning, men du gör dig förstådd.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar när du pratar tyska. Tydligt uttal. Du har ett visst flyt i ditt prat. Du visar att du förstått de grammatiska moment vi arbetat med, t.ex. verbböjning, även om det blir lite fel ibland.
Du kan formulera dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande med ord fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Mycket tydligt uttal. När du redovisar muntligt gör du det med flyt. Du har god koll på den grammatik vi arbetat med, t.ex. ordföljd och verbböjning.
Läsa och lyssna
Du förstår sammanhangen/helheten i texterna vi läser (även om du inte förstår alla ord). Du kan återberätta med egna ord vad texten handlar om i stort. Du kan förstå det viktigaste i tal i lugnt tempo (även om du inte förstår allt)
Du kan läsa texterna och förstå det huvudsakliga innehållet samt även tydliga detaljer. Du kan kommentera innehållet med egna ord, både helhet och detaljer. Du förstår det mesta i tydligt tal och kan även uppfatta tydliga detaljer
Du förstår texterna vi läser och kan dessutom uppfatta väsentliga detaljer. Du förstår det mesta och uppfattar även väsentliga detaljer i tydligt tal. Du kan översiktligt redogöra för detta och kommentera innehåll och detaljer
Skriva
Du kan skriva enkelt och begripligt. Du kan t.ex. välja bland texter och talat språk samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion. Du kan även göra enkla förbättringar av dina egna texter . Enkla ord, enkel meningsbyggnad Även om grammatik och stavning inte är korrekt så kan man förstå dig.
Du kan formulera dig relativt tydligt när du skriver. Du kan t.ex. välja bland texter och talat språk samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion. Du kan också bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter Varierat ordförråd, varierad meningsbyggnad, stavning fungerar bra God koll på de grammatiska moment vi arbetat med, t.ex. verb.
Du kan formulera dig relativt tydligt och sammanhängande och i viss mån anpassa skriften till mottagarna. Du kan t.ex. välja bland texter och talat språk samt på ett relevant och effektiv sätt använda det valda materialet i din egen produktion. Du kan också bearbeta och göra enkla förbättringar av dina texter Mycket varierat ordförråd, varierad meningsbyggnad och god stavning. Mycket god koll på de grammatiska moment vi arbetat med, t.ex. verbböjning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: