Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillståndet i miljö och människans avtryck

Skapad 2021-02-11 19:20 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Hållbart samhälle
Handlar om Miljöhot och utmaningar där livsstilens och behovens konsekvenser speglas genom att man till exempel använder ekologiska fotavtryck

Innehåll

Centralt i arbetsområdet är de 16 miljökvalitetsmålen, med fokus på dem som är kopplade till energianvändning. Fördjupningsarbete om några av miljökvalitetsmålen som redovisas muntligt. Skriftlig utvärdering av egen och andras arbeten. Ekologiska fotavtryck, vilka avtryck vi gör som enskild person, men även samhällets avtryck. Genomföra några mindre undersökningar kopplade till hållbar utveckling och människans påverkan. Forskare från NRM berättar om sin forskning och hur den knyter an till globala målen, särskilt om klimatmålet .
Avsnittet är kopplat till lärobokens kapitel 4 och 5.

Resursmapp för arbetsuppgifter, Powerpoints mm

Veckoplanering 

Några bra länkar

Forskarfredag, forskare från NRM berättar: 
https://www.youtube.com/watch?v=NZRkAnjYxrk

https://www.youtube.com/watch?v=nmA6DzTp4d8

Klimatkalkylatorn WWF;  https://www.klimatkalkylatorn.se/ 

Living planet;  https://wwf.panda.org/knowledge_hub/all_publications/living_planet_report_2018/

Arktis istäcke, animering och artikel https://slate.com/technology/2016/11/arctic-sea-ice-is-declining-when-it-should-be-growing.html 

Earthviewer, interaktiv  http://www.hhmi.org/biointeractive/earthviewer-online-and-downloadable-version

 

 

 

 

Uppgifter

 • Fåglars fenologi

 • Ekologiskt fotavtryck

 • Egen utvärdering Miljökvalitetsmålen

 • Miljökvalitetsmålen

 • Miljökvalitetsmålen redovisning

 • Ekologiskt fotavtryck

 • Planetära gränser

 • Inlämning ekologiskt fotavtryck

 • Luftdata

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Miljöhot och utmaningar där livsstilens och behovens konsekvenser speglas genom att man till exempel använder ekologiska fotavtryck.
  Hål  -
 • Praktiska fallstudier.
  Hål  -

Matriser

Hål
Tillståndet i miljö och människans avtryck

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga1
Redogöra
Eleven redogör översiktligt för olika förutsättningar och möjligheter när det gäller miljö- och energifrågor för att nå en hållbar utveckling. I sin redogörelse använder eleven med viss säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, ekosystem, kretslopp, miljöhot och utmaningar, styrmedel, energikällor samt energiomvandlingar och resursanvändning.
Eleven redogör utförligt för olika förutsättningar och möjligheter när det gäller miljö- och energifrågor för att nå en hållbar utveckling. I sin redogörelse använder eleven med viss säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, ekosystem, kretslopp, miljöhot och utmaningar, styrmedel, energikällor samt energiomvandlingar och resursanvändning.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika förutsättningar och möjligheter när det gäller miljö- och energifrågor för att nå en hållbar utveckling. I sin redogörelse använder eleven med säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, ekosystem, kretslopp, miljöhot och utmaningar, styrmedel, energikällor samt energiomvandlingar och resursanvändning.
Förmåga2
Identifiera och avgränsa
Eleven identifierar och avgränsar med viss säkerhet enkla problemområden inom miljö- och energiområdet samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ. Dessutom planerar och genomför eleven i samråd med handledare enkla egna undersökningar samt drar enkla slutsatser ur dessa med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller.
Eleven identifierar och avgränsar med viss säkerhet problemområden inom miljö- och energiområdet samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ med stöd av kemiska och fysikaliska beräkningar och resonemang. Dessutom planerar och genomför eleven efter samråd med handledare egna undersökningar, väljer mellan olika metoder för genomförandet samt drar välgrundade slutsatser ur undersökningarna med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller.
Eleven identifierar och avgränsar med säkerhet komplexa problemområden inom miljö- och energiområdet samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ med stöd av kemiska och fysikaliska beräkningar och resonemang. Under arbetets gång utvecklar eleven nya frågeställningar och testar dem. Dessutom planerar och genomför eleven efter samråd med handledare egna undersökningar, väljer mellan olika metoder för genomförandet och motiverar sitt val med nyanserade omdömen samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser ur undersökningarna med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller.
Förmåga 3
Presentera
Eleven presenterar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets begrepp och enkel presentationsteknik. I sitt arbete diskuterar eleven översiktligt, och värderar med enkla omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ ur individ-, natur-, och samhällsperspektiv, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
Eleven presenterar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets begrepp och med presentationsteknik som är anpassad till syfte och sammanhang. I sitt arbete diskuterar eleven utförligt, och värderar med enkla omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ ur individ-, natur-, och samhällsperspektiv, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
Eleven presenterar med säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets begrepp och med presentationsteknik som är anpassad till syfte och sammanhang. I sitt arbete diskuterar eleven utförligt och nyanserat, och värderar med nyanserade omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ ur individ-, natur-, och samhällsperspektiv, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.
Förmåga 4
Utvärdera
När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sitt eget och andras arbete.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt eget och andras arbete.
När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sitt eget och andras arbete samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Förmåga 5
Bedöma egna förmågan
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: