Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag-boken

Skapad 2021-02-11 19:31 i Börje skola Uppsala
Grundskola F
Arbeta med temat "Jag och min familj"

Innehåll

Vad ska vi göra?

 • Medvetandegöra sitt "jag". Vem är jag? Vad tycker jag om? Hur ser jag ut?

 • Medvetandegöra att familjekonstellationer kan se olika ut och att skapa förståelse för dessa olikheter.

 • Öka förståelse för andra och inse att det viktiga är hur vi är mot varandra och inte hur vi ser ut. Alla är lika mycket värda!  

 • Utforska olika variationer av boende och hus

Hur ska vi göra?

 • Diskussioner i samlingar

 • Rita och måla sin familj.

 • Rita och måla sitt boende

 • Läsa boken "Pricken"

 • Få möjlighet att berätta om sin familj med hjälp av bilder

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: