Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 1: Demokrati, politik och EU FTINS18

Skapad 2021-02-11 20:13 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Samhällskunskap
Under detta arbetsområde kommer ni att få få lära er mer och begreppet demokrati, om Sveriges politiska system och om EU! Vi kommer också att arbeta med källkritik och om hur demokratin i världen påverkas digitaliseringen!

Innehåll

Pedagogisk planering arbetsområde 1: Demokrati, politik och EU

Vad ska vi lära oss?
- Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller frågor om demokrati och politik
- Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form.

Hur ska vi arbeta?

 

Det här ska vi lära oss:

Det här ska vi göra:

v.4 Mån

Intro av kursen, upplägg, examinationsformer

Intro arbetsområde 1: Demokrati, politik och EU
“Vad är demokrati för er?”
Demokratins spelregler

Vad är en diktatur?

Diskutera

Genomgång, klipp, diskussionsfrågor

Ni får ut instuderingsfrågor inför provet

Fre

Demokrati på nationell nivå: Riksdag och regering

Genomgång, filmklipp, diskussionsfrågor

v.5 Mån

Demokrati på lokal nivå

Genomgång, diskussionsfrågor

Fre

Demokratin i Sverige

Genomgång

Uppgifter
Diskussion

v.6 Mån

Inför provet

Inför provet

Fre

Inför provet

Inför provet

v.7 Mån

Visa vad du lärt dig under kursen analysera, se samband och dra slutsatser kring olika politiska system, demokrati och diktatur

Prov

Fre

EU - vad är EU och vad gör dom?

Genomgång, filmklipp

v.8

LOV

LOV

v.9 Mån

mer om EU

inlämningsuppgift

Fre

fortsättning från förra lektionen

forts. inlämningsuppgift 

deadline söndag 7 mars

v.10 Mån

Den digitala teknikens möjligheter kopplat till demokrati

Digitaliseringen och mediers innehåll samt nyhetsvärdering kopplat till demokrati och politik
Källkritik

klipp, diskussionsövningar

Fre

nytt arbetsområde 

 


Hur examineras arbetsområdet?

Skriftligt prov (riksdag, regering, demokrati och diktatur)

Individuell inlämningsuppgift (EU)

Lektionsuppgifter (demokrati och digitalisering)
Lektionsuppgifter (Källkritik)

Kunskapskrav kopplade till arbetsområdet

                      E

                    C

                  A

Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.

Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. 

I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt gör välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.Uppgifter

  • Lektionsuppgifter om källkritik

  • EU- uppgift

  • Prov (demokrati och politik)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: