Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund och vänskap

Skapad 2021-02-11 20:20 i Katrinebergs grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 4 – 6 Samhällsorienterande ämnen Svenska
Vi fokuserar på människors lika värde, kamratskap och att leva i ett demokratiskt samhälle.

Innehåll

Syfte:

Syftet är att verka för en god vänskap inom gruppen.

"Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska som det svenska samhället vilar på." (lsär 11, s.5)

"Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse." (lsär 11, s.5)

 


Konkretiserade mål:

Du ska kunna medverka i samtal kring livsfrågor, framföra någon åsikt och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.

Du ska kunna medverka i att beskriva demokrati och mänskliga rättigheter.

Du ska kunna lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.

 

Arbetssätt:

Film

Diskussioner

Drama

Lekar 

Böcker

Klassråd

Arbete enskilt och i grupp

 

Elevinflytande:

Vi utgår från dig som elev och din vardag och de händelser som kan uppstå.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-6
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  1-6
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas i skolan. Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  1-6
 • Ansvarsfullt agerande vid egen användning av digitala och andra medier.
  SO  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: