Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft, mark och vatten

Skapad 2021-02-11 21:20 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Kemi
.

Innehåll

ARBETSOMRÅDE

kemi:

Luft, mark och vatten

Förberedd av Rania Jadid

 

Classroom koden: erbmlds

 

SYFTE

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

MÅL

Mål att kunna 0m luft och vätgas

·         Luft är blandning av gaser

·         Ozon

·         Koldioxid och växthuseffekten

·         Smog

·         vätgas

Mål att kunna om vatten:

·         vattnets egenskaper

·         vattnets kretslopp

·         vattenrening

            Mål att kunna om mark:

·         vad består jord av

·         vilka näringsämnen behöver jorden

·         övergödning

 

 

 

MATERIAL SOM KRÄVS

·         Chroombook

·         kemiboken

AKTIVITET

·         Teoretiska genomgångar

·         Egna arbeten

·         Söka egen information till uppgifter

·         Studifilmer

 

BEDÖMNING

·         Redovisning av uppgift

·         Prov 

 

PLANERING 07a & 07b

07a

vecka

Måndag 07a

Onsdag 07a

fredag 07a

7

Luften är en blandning av gaser

52-56

Utvecklingssamtalsdag

Ozon

60-62

8

lov

lov

lov

9

Koldioxid-både växthuseffekt och läskbubblor

63-66

Giftiga oxider och smog

67-69

Vätgas framtidensbränsle

72-73

10

 

 Vattenplaneten jorden

82-84

 

Vattnets egenskaper

85-89

 

Vattnets kretslopp

90-92

11

 

Vattenrening

93-95

Jord

143-144

Växter behöver många olika näringsämnen

145-147

12

Övergödning

150-152

Repetition

kemiikprov

07b

vecka

Måndag 07b

Måndag 07b

fredag  07b

7

Luften är en blandning av gaser

52-56

Ozon

60 62

Koldioxid-både växthuseffekt och läskbubblor

63-66

8

lov

lov

lov

9

Giftiga oxider och smog

67-69

Vätgas framtidensbränsle

72-73

Vattenplaneten jorden

82-84

10

 

Vattnets egenskaper

85-89

 

Vattnets kretslopp

90-92

 

Vattenrening

93-95

11

 

Jord

143-144

Växter behöver många olika näringsämnen

145-147

Övergödning

150-152

12

Repetition

Repetition

kemiikprov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Ke  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Ke  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  E 9
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  Ke  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Ke  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Ke  C 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
  Ke  C 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Ke  C 9
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
  Ke  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Ke  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Ke  A 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Ke  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
  Ke  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Ke  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: