Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och kraft

Skapad 2021-02-11 22:37 i Björkåsskolan Grundskolor
I det här arbetsområdet ska du få lära dig om krafter och rörelser som påverkar dig i din vardag. Du ska få söka svar på frågor om kraft och rörelse med hjälp av systematiska undersökningar i fysik. Samt lära dig begrepp som hör till området för att kunna beskriva och förklara detta.
Grundskola 6 Fysik
I det här arbetsområdet ska du få lära dig om krafter och rörelser som påverkar dig i din vardag. Du ska få söka svar på frågor om kraft och rörelse med hjälp av olika exempel. Samt lära dig begrepp som hör till området för att kunna beskriva och förklara detta.

Innehåll

Innehåll

Det innebär att du ska kunna ( mål tagna ur "Koll på NO 6", Sanoma utbildning)

 • Förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall
 • Ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen
 • Förklara gravitationskraft med exempel
 • Förklara friktionskraft med exempel
 • Förklara centripetalkraft med exempel

Arbetssätt

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa faktatexter och svara på frågor
 • Se filmer
 • Gemensamma genomgångar. 

Bedömning

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas genom: 

 • Hur du använder begrepp och utvecklar dina svar.

 • Gemensamma diskussioner och enskilda samtal.

 • samt genom avslutande diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Rörelse och kraft, Koll på NO 6

På väg att nå en grundläggande nivå
Har grundläggande förmåga
Har en god förmåga
Har en mycket god förmåga
Förklara och beskriva med hjälp av fysikens begrepp
,
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysikaliska samband
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: