Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetiska uttryck

Skapad 2021-02-12 07:11 i Nyhemsgårdens förskola Bollnäs
Förskola
Genom att arbeta med de estetiska uttrycksformerna dans, drama, bild och skapande utvecklas barnens förmåga att samspela med andra, att kunna förstå sin omgivning samt sätta ord på sina känslor och tankar.

Innehåll

Nuläge

I dagsläget gör vi många estetiska moment nästan dagligen men det är inte några planerade aktiviteter.

Barnen är otroligt intresserade av sång, disco, gymnastik, klippa, klistra och måla.

Förskolan består av barn i åldrarna 1-3 år, med ett stort rörelsebehov. 

Barngruppernas sammansättningar begränsar visst genomförande av aktiviteter på grund av barn som har behov av extra stöd. 

 

Mål

Att barnen vågar prova på och tro på sig själva.

Utveckla sin kreativitet och kommunikativa förmåga.

 

Syfte

Att alla barn ska få möjlighet att utforska och uppleva olika uttrycksformer som lek, skapande, drama, rörelse, sång, musik och dans. 

Genomförande

Spontana och planerade aktiviteter, både i mindre grupper samt helgrupp.

Färdigt material som är lättillgängligt.  

Alla barn på förskolan deltar efter sin förmåga.

Dokumentation under lärprocessen

Vi ska dokumentera regelbundet i unikum.

Alla pedagoger på förskolan ska dokumentera. 

Ansvar

Alla pedagoger på förskolan tar ansvar för att planeringen genomförs. 

Uppföljning

Vi följer upp under terminens gång. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: