Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt drömyrke

Skapad 2021-02-12 06:59 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 8 Svenska som andraspråk
Vad vill du jobba med i framtiden? Du ska skriva en faktatext om ditt drömyrke. Du kommer att få läsa faktatexter och lära dig hur de är uppbyggda. Du kommer också att få lära dig hur du sammanställer information från olika källor i din faktatext om ett yrke. Slutligen kommer du att få presentera ditt yrke.

Innehåll

Lektion 1

Genomgång arbetsområde:

 • Vad ska vi lära oss?
 • Vilka är de språkliga målen
 • Vad kommer att bedömas?

Vi läser en faktatext och tittar på strukturen:

 • Rubriker och underrubriker
 • Presentation av ämnet
 • Fördjupning
 • Avslutning
 • Källor och källförteckning
 • Bilder

Lektion 2-3

Läsförståelse faktatext:

 • Svara på frågor om innehåll och struktur - lämnas in

Genomgång källor och källförteckning:

 • Vad är en källa?
 • Ska man tro på allt som står i en källa?
 • Hur skriver man en källförteckning?

Lektion 4

Språket i genren:

 • Ämnesord för yrken
 • Ord- och uttryck som förklarar
 • Ord som ger struktur
 • Värderande ord

Vi läser en faktatext och tittar på orden - grupp

Lektion 5-6

1. Förbered ditt skrivande:

 • Välj ett yrke som du skulle vilja ha mer information om
 • Samla fakta - använd minst 2-3 källor och tänk på att anteckna vilka källor du har använt
 • Leta också efter bilder, diagram eller annat som förtydligar din text

2. Analysera de fakta du har samlat

Ett bra sätt är att ställa frågor till texterna som du har samlat ihop, t ex

 • Vilken utbildning krävs det?
 • Vad är lönen?
 • Vad innebär yrket?
 • Positiva och negativa sidor av yrket...

Lektion 7-8

Skriv din faktatext:

 • Tänk på faktatextens struktur
 • Använd rubriker och underrubriker
 • Använd bilder och diagram
 • Skriv en källförteckning

Lektion 9-10

Förbered en muntlig presentation:

Du ska presentera ditt yrke för gruppen. Du kan t ex göra en PowerPoint till hjälp, visa bilder eller skriva och rita på tavlan. Du bestämmer själv hur du vill presentera ditt yrke. 

Lektion 11-12

Presentationer 

Bedömningsuppgifter:

 • Läsförståelse faktatext
 • Faktatext
 • Muntlig presentation 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  SvA  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: