Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk och svenska minoritetsspråk

Skapad 2021-02-12 08:02 i Harvestadsskolorna Linköping
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi kommer utgå ifrån från det svenska språket för att blicka in och jämföra andra nordiska språk. Vi kommer visa på likheter och skillnader och diskutera hur de kan ha uppkommit. Vi kommer också lära oss om de svenska minoritetsspråken och varför de samt hur de har uppkommit att bli detta.

Innehåll

Innehåll i undervisningen

 Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation. 

Berättande texter och sakprosatexter

 • Texter som kombinerar ord, bilder och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkbruk

 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

Arbetssätt i undervisningen

 • Vi kommer att utgå från genrepedagogik och arbeta med struktur och uppbyggnad för faktatext 

 • Vi kommer öva gemensamt och i grupp på att känna igen typiska drag i en faktatext

 • För att lyssna på skillnader i minoritetsspråken kommer vi att titta och lyssna på “folksagor i världen” på ur.se

 • För att lyssna på skillnader mellan de nordiska språken kommer vi lyssna på musiktexter på språken.

 • Vi kommer att titta på undervisningsfilmer och göra quiz på studi.se

 

Begrepp

Minoritet, genre, ursprungsbefolkning, minoritetsspråk, nordiska språk, 

Bedömning/Reflektion

 Presentation (faktatext) om ett språk

 • Arbetet med och övningsuppgifter om faktatexter kommer att leda till skapandet av en presentation om ett nordiskt språk eller svenskt minoritetsspråk.

 • Planeringen ska skrivas och presentationen skapas gemensamt i liten grupp

 • Feedback från lärare sker på “planeringen”

 • Självskattning ska ske genom den checklista som finns

 • Bedömning görs på den färdiga presentationen samt innehåll i det muntliga framförandet.

 •  

Muntligt framförande av presentation

 • Arbetet med och träningen av att framföra övningar i grupp kommer att leda till en redovisning i form av muntligt framförande i grupp.

 • Självskattning ska ske genom den checklista som finns 

 • Bedömning görs på framförandet av gruppen, på individuell nivå.

 • Anpassningar i form redovisnings-situation kan göras i samråd med elever (för mindre grupp, för halvklass, för helklass). Målet är att med vidare träning vilja och våga redovisa muntligt framför klassen.

Skriftligt prov

 • Utifrån undervisning och redovisningar ska eleverna i ett skriftligt prov: ge exempel på minoritetsspråk i Sverige, resonera enkelt om varianter på svenskan samt ge exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk

 

Tidsåtgång

Ca 5 veckor. 

Matriser

Sv
Nordiska språk och svenska minoritetsspråk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny aspekt
Söka, välja ut och sammanställa information
Du behöver träna på att söka, välja ut och sammanställa information från källor och resonera om källornas användbarhet.
Du söker, väljer ut och sammanställer information från källor och resonerar om källornas användbarhet på ett enkelt sätt.
Du söker, väljer ut och sammanställer information från källor och resonerar om källornas användbarhet på ett utvecklat sätt.
Du söker, väljer ut och sammanställer information från källor och resonerar om källornas användbarhet på ett välutvecklat sätt.
Ny aspekt
Kombinera text & annan estetik
Du behöver träna på att använda teckningar, foton eller annat tillsammans med dina texter för att göra budskapet starkare och mer levande.
Du kan på ett ganska bra sätt använda teckningar, foton eller annat tillsammans med dina texter för att göra budskapet starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda teckningar, foton eller annat tillsammans med dina texter för att göra budskapet starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda teckningar, foton eller annat tillsammans med dina texter för att göra budskapet starkare och mer levande.
Ny aspekt
Muntliga redogörelser
Du behöver träna på att förbereda och genomföra enkla muntliga redovisningar och anpassa till syfte och lyssnare.
Du förbereder och genomför enkla muntliga redovisningar och anpassar ganska bra till syfte och lyssnare.
Du förbereder och genomför utvecklade muntliga redovisningar och anpassar bra till syfte och lyssnare.
Du förbereder och genomför välutvecklade muntliga redovisningar och anpassar mycket bra till syfte och lyssnare.
Ny aspekt
Minoritetsspråk, varianter och närliggande språk
Du behöver träna på att ge exempel på minoritetsspråk i Sverige, att resonera om varianter på svenskan samt att ge exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Du ger exempel på minoritetsspråk i Sverige. Du resonerar enkelt om varianter på svenskan. Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: