Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönnens planering Estetiska uttryck

Skapad 2021-02-12 08:28 i Vallsta förskola Bollnäs
Förskola
Genom att arbeta med de estetiska uttrycksformerna dans, drama, bild och skapande utvecklas barnens förmåga att samspela med andra, att kunna förstå sin omgivning samt sätta ord på sina känslor och tankar.

Innehåll

Nuläge

På vår småbarnsavdelning arbetar vi mycket med estetiska uttryck.

Samlingarna är mycket populära bland barnen som självmant går och sätter sig för att invänta att vi ska börja. Barnen gillar sång, musik och rytmik. 

Rörelse och hinderbanor ( till musik) har vi också kontinuerligt inplanerade i verksamheten.

Tack vare vår nya fina ateljé har arbetet med färg och form tagit fart.

Genom projektet med I ett hus i skogens slut, har vi dramatiserat sagan på många olika sätt.

 

Vad har fungerat bra. 

Samlingens struktur skapar trygghet ex. väljer vi ut några sånger/ramsor som är återkommande under en längre tid.

Rytmiken delas upp i två grupper efter mognad och förmåga. 

Under tematarbetet har vi delat barnen i tre mindre grupper och börjat med en grupp efter frukost.

Både utomhus och innomhus har vi dramatiserat temat I ett hus..., som barnen tycker mycket om.

Spontana sångstunder med gitarr eller padda/cd tycker barnen mycket om och sådana stunder har vi dagligen.

 

Vad har fungerat mindre bra?

Arbetet med tvärgrupper tillsammans med Björken har tyvärr inte påbörjats.

Mål

Läroplansmål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild , form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

 Den här terminen väljer vi att fokusera på empati. Alla barn ska känna sig glada och trygga på förskolan. Vi tänker jobba med de estetiska uttrycken för att barnen ska få fler möjlighet att uttrycka sig och kommunicera.

Vi vill få våra sju äldsta barn delaktiga med rörelser i våra samlingar och på rytmik där vi fokuserar på koordination och motorik.

Syfte

Varför vill vi att barnen ska lära sig och/eller utveckla detta?Vi vill att alla barn ska hitta någon del som de tycker är rolig och utvecklande.

Vi vill att barnen ska kunna utveckla förmågan att kommunicera med andra barn utan att det uppstår så många konflikter, vilket vi upplever att vi har nu.

 

Genomförande

•Delar samlingen i två grupper, efter ålder. Sjunger sånger och leker lekar som främjar gemenskap.

• Introducerar massagsagor.

• Rytmik och hinderbana. 

• Målar till musik

• Använder filmkanonen till målning. 

• Använder digitala verktyg för estetiska uttryck.

• Undersöker snö och is som barnen ska få ha arbetsteorier runt. ( I Läslyftet ska vi arbeta med arbetsteorier under närmaste tiden.)

 

 

Bestäm vilka aktiviteter, förändringar eller åtgärder som ska till för att nå målet.

Under vårterminen deltar alla barn deltar efter förmåga och intresse.

 

 

Ansvar

Samliga pedagoger hjälps åt att dokumentera, så småningom lägger vi ut material i Unikum.

Vi delar upp det så att den pedagog som ansvarat för aktiviteten dokumenterar under reflektion och analys. På avdelningsplaneringen reflekterar vi gemensamt och går vidare i projektet. 

Uppföljning

Vi sammanställer projektet till sommaren.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: