Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska lösningar

Skapad 2021-02-12 08:34 i Askeby skola Linköping
Grundskola 6 Teknik
Du ska fundera på hur vi kan lösa ett problem med en teknisk uppfinning/ på ett tekniskt sätt. Du ska fundera själv på hur man skulle kunna lösa det och beskriva din lösning, sen ta reda på hur vi människor löst problemet i verkligheten.

Innehåll

I detta arbete får du ett problem som ska lösas. Lösningen på problemet finns i vår vardag, så du kan jämföra ditt förslag med en verklig lösning när arbetet är klart.

 • Du ska visa att du förstår vad problemet är. Vad är det som ska lösas och varför?

 • Kom med förslag på hur det skulle kunna lösas. Du måste förklara varför dina förslag skulle lösa problemet och om det finns något problem med din lösning. 

 • Rita en skiss över hur din lösning ser ut. Skissen ska visa delarna och hur de fungerar med varandra. Rita skissen från olika perspektiv (håll).
 • Ta reda på hur tekniker har löst problemet i verkligheten.
  Finns det likheter med din lösning? Vilka? 
  Finns det skillnadet med din lösning? Vilka?
 • När du har jämfört med en verklig lösning, skulle du ändra något på din egen lösning av problemet? Motivera.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Teknik, matris åk 4-6

Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Exempel & beskrivningar
Tekniska lösningar
Du kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Konstruktioner
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Genomförande
Idéer & modeller
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade modeller.
Handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av ditt arbete med skisser, modeller eller texter där intentionen i ditt arbete till viss del är synliggjord.
Du gör gör utvecklade dokumentationer av ditt arbete med skisser, modeller eller texter där intentionen i ditt arbete är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av ditt arbete med skisser, modeller eller texter där intentionen i ditt arbete är väl synliggjord.
Resonemang
Förändring över tid
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: