Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Fjärilen VT 2021

Skapad 2021-02-12 08:41 i 014691 Förskolan Kistahöjden Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola

Innehåll

 

Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande:

 

 

 

Vårt huvudmål är att fokusera på språket och matematiken i vardagen och under planerade situationer.  Detta gör vi exempelvis genom att räkna under måltiderna (tomat, havrekuddar, äppelskivor mm.) eller på samlingen och på temat. Utifrån boken ”Knacka på” går vi igenom färgerna som förekommer i boken och olika enkla begrepp som presenteras i boken som att äta, borsta tänder, leka, hoppa och sova. Detta för att stärka barnens språk och begreppsuppfattning. I boken knackar man på fem dörrar så dessa siffror fokuserar vi på.

 

Mål:

 

Gå igenom färgerna: Blå, gul, röd, grön och vit

 

Antalsuppfattning 1-5

 

 

 

 

 

 Vi arbetar ständigt med barnkonventionen och har på vår förskola valt att fokusera på artikel 12.

 

 

 

 ”Alla barn har rätt att utrycka sin mening och få den respekterad”

 

 

 

 Barnen uttrycker sin mening 

 

 

 

 Barnen respekterar varandras åsikter

 

 

 

Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden:

 

 

 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

 

 

– ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

 

 

 -Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

 

 

-Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 

LPFÖ 18

 

 

 

 

 

Organisering av miljö - material för att nå målbilden:

 

 

 

Miljön ska vara stimulerande och väcka barnens nyfikenhet samt lust att lära därför är den anpassad efter barnens intressen och innehåller visuella tecken och bilder som är lätta för barnen att se.

 

Babblarfigurerna förekommer i olika former på avdelningen. Vi räknar med Babblarna, ser känslouttrycken de har, deras färger, leker med mjukisfigurerna och handdockorna samt lägger pussel.

 

 Vi har en färgglad miljö och har satsat på att hålla rummen stilrena men med starka färger på vissa utvalda platser. Detta för att det inte ska bli för rörigt för barnen och för att de ska kunna fokusera bättre.

 

Siffror 1-5 finns synligt på väggen

 

Spel med matematiskt innehåll finns tillgängligt på avdelningen

 

Vi vistas i tre rum som innehåller olika typer av material. Ett rum är ett bygg rum där barnen kan bygga balansbanor. Barnen samspelar och aktiveras fysiskt samt lär sig turtagning.

 

I vårt stora rum har barnen tillgång till: Byggmaterial, färgklossar, sensoriskt material, kök med tillbehör, bollar, böcker, spel mm.

 

I vårt lilla rum finns även där byggmaterial, tågbana, kök mm

 

Genom att dela upp oss i de olika rummen får barnen en lugn och stimulerande lek och lärostund. De lär sig att samspela och turas om.

 

 

 

 

 

 Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen:

 

Vi kommer att använda oss av boken: ”Knacka på” genom att läsa, måla, räkna mm.

 

Vi lockar barnen till att delta och vara aktiva under våra lässtunder. Vi använder oss av ansiktsuttryck och kroppsspråk samt läser, berättar och sjunger med inlevelse. Vi kommer att använda teckenstöd  som komplement för bilderna i boken, ger vi alla barn förutsättningar för delaktighet och stöd i deras språkutveckling.

 

 

 

 

 

Aktiviteter/tema kopplat till målbilden:

 

 Tema färger och siffror ”Knacka på”

 

 

Appen ”Knacka på” på Ipaden

 

 

 

Pedagoger som benämner och sätter ord på föremål och händelser

 

 

 

Samlingar med högläsning, matematiska begrepp och dramatisering av boken

 

 

 

Sångkort och böcker

 

 

 

Pyssla med pärlor, måla, rita

 

 

 

Arbeta med teckenstöd

 

 

 

Arbeta med turtagning

 

 

 

Arbeta med att säga stop/respektera när andra säger stop

 

 

 

 

 

Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete:

 

 

 

Vi dokumenterar med hjälp av bilder och text. Dessa sätter vi upp på skolplattformen. Denna dokumentation har vårdnadshavarna tillgång till i hemmet vilket skapar tillfällen för dem att sitta med sina barn och samtala om vår verksamhet. Ibland sätter vi upp dokumentation på väggarna så att barnen och vårdnadshavarna kan se och reflektera över våra aktiviteter.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: