Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅK8 VT21: Subkulturer

Skapad 2021-02-12 08:51 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap Geografi
Subkulturer är små grupper där människor känner samhörighet av i olika anledningar. Subkulturer har genom tiderna fyllt en stor funktion i människors liv och uppväxt. Det senaste århundrandet har fenomenet varit mer påtagligt än någonsin tidigare i historien. Vi ska under kursens gång försöka förstå subkulturer som identitetsformande och sociala karaktär. Till vår hjälp har vi 5 begrepp vi ska bekanta oss med; rasism, segregation, integration och assimilation.

Innehåll

VAD SKA VI GÖRA?

Vi ska inom religions- och geografiämnet studera subkulturer utifrån en given geografisk plats.

 • Vi ska studera identitetsfrågor hos ungdomar samt unga vuxna
 • Vi ska studera rörelser i samhället samt kulturer som reagerar mot normer i samhället 
 • Vi ska studera subkulturer
 • Vi ska studera olika grupper, organisationer samt andra engagemang som kan forma ens identitet.

FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT 

 • Föreläsningar med hjälp av presentationer
 • Individuella inlämningsuppgifter och tillämpningsuppgifter 
 • Filmvisning samt analys av dessa 
 • Debatt och diskussioner
 • Redovisningar samt elevpresentationer 

3. BEDÖMNING

 

 • Hur  Redovisning av valfri subkultur
 • När i slutet av kursen
 • Formativ bedömning sker genom kontinuerlig feedback efter redovisad kunskap vid redovisning eller inlämningsuppgift.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re Ge
VT 2020 Bedömningsmatris för kursen Identitet : från trosuppfattningar till subkulturer

F
E
C
A
Hantera centrala ord och begrepp inom ämnesområdet
Din språkutveckling visar du genom att du förstår orden och begreppens innebörd och visar din förmåga att använda dessa på rätt sätt i dina beskrivningar och resonemang.
Du visar en förståelse och användningsförmåga på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar en förståelse och användningsförmåga på ett relativt väl fungerande sätt.
Du visar en förståelse och användningsförmåga på ett väl fungerande sätt.
Resonera om identitet, gemenskap och livsfrågor.
Resonemang om gemenskap, identitet och livsfrågor. Du kan se orsaker och konsekvenser, jämföra, se samband, dra slutsatser och växla mellan olika perspektiv i dina resonemang som du underbygger med motiveringar och exempel.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang.
Metakognitiv förmåga
Din förmåga att komma på olika strategier och lösningar i din examinationsuppgift. Du kan välja, värdera och komma med alternativa lösningar på problemen.
Du presenterar, förklarar och argumenterar kring din examinations -uppgift på ett enkelt och i huvudsak fungerande sätt.
Du presenterar, förklarar och argumenterar kring din examinations -uppgift på ett utvecklat och relativt väl fungerande sätt.
Du presenterar, förklarar och argumenterar kring din examinations -uppgift på ett välutvecklat och väl fungerande sätt.

Re Ge
Geografi

Kunskapskrav E
Kunskapskrav C
Kunskapskrav A
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Ny aspekt
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: