Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VillaVillekulla En egen plats v. 6-8

Skapad 2021-02-12 09:00 i Säby Förskola Österåker
Förskola
Barnkonventionen En egen plats.

Innehåll

Vad vill vi göra under detta arbete?

Läsa boken ”En egen plats” och samtala med barnen kring den.

Göra toaletterna finare, barnen får göra teckningar som vi sätter upp.

Sätta upp en knacka skylt på toalettdörren.

Dramatisera kring boken med barnen.

kopiera kopieringsunderlaget ”Ensam eller tillsammans”.

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Att toaletten är ett ställe där man har rätt att vara ifred och visa varandra respekt där.

Att respektera varandra. Att man har rätt att säga nej , våga säga att man vill vara ifred, man har rätt att gå undan och sitta själv ibland om man vill det.

Hur kopplar vi vårt arbete till läroplanen och barnkonventionen?

Barnkonventionen Artikel 16 ” Barn har rätt till ett privatliv”

Lpfö 18. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde.

Vad behöver vi förbereda?

Läsa handledningen och boken ”En egen plats”. Kopiera från handledningen. Plocka fram lite rekvisita till dramatiseringen. Planera grupperna.

Hur vill vi dokumentera arbetet?

Unicum och vår dokumentationsvägg.

Hur kan vi samarbeta med föräldrarna kring detta?
Unicum och samtal vid lämning och hämtning 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: